مدیر امور فرهنگی و گردشگری شهرداری مشهد گفت: با توجه به پتانسیل عظیم دانشجویان در دانشگاه فردوسی ایجاد خانه موزه شهدا بستر مناسبی جهت ترویج فرهنگ ایثار و شهدا بین جوانان و دانشجویان است.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، علی قناویز چی در حاشیه جلسه با معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد به منظور ایجاد خانه موزه شهدا در دانشگاه اظهار کرد: با توجه به پتانسیل عظیم دانشجو در دانشگاه فردوسی ایجاد خانه موزه شهدا بستر مناسبی جهت ترویج فرهنگ ایثار و شهدا بین جوانان و دانشجویان است.
وی در ادامه تصریح کرد: هدف اصلی ایجاد خانه موزه ها در دانشگاه نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت در میان دانش جویان و قشر جوان است.
مدیر امور فرهنگی و گردشگری شهرداری مشهد در پایان خاطرنشان کرد: مقرر شد در محل قبور شهدای گمنام دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص طراحی و اجرای خانه موزه شهدا با بهره گیری از دو مجموعه نسبت به طرح های اولیه اقدام شود.