مدیر امور آب و فاضلاب روستایی گناباد گفت: با تخصیص اعتباری بالغ بر ۸۵ میلیارد ریال از اعتبارات صندوق توسعه ملی، بخش زیادی از مشکلات آب شرب مردم روستاهای این شهرستان برطرف می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، محمدرضا ابراهیمی با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: یکی از معضلات پیش رو در گناباد کاهش و تغییر کیفیت منابع آبی به دلیل خشکسالی های سالیان اخیر می باشد که در این خصوص تاکنون نسبت به حفر، تجهیز و بهسازی تعداد ۱۲ حلقه چاه و بازسازی ۴۶ کیلومتر خطوط شبکه توزیع و انتقال آب اقداماتی انجام شده است.

وی اظهار کرد: یکی از مشکلات شبکه آب روستاهای گناباد فرسوده بودن شبکه های توزیع و انتقال آب می باشد که بازسازی این شبکه ها نقش مؤثری در کاهش هدر رفت آب، اتفاقات آب و هزینه ها دارد.

ابراهیمی از تخصیص اعتباری بالغ بر ۸۵ میلیارد ریال از صندوق توسعه ملی برای رفع مشکلات آب شرب روستاهای گناباد خبر داد و افزود: تا پایان سال جاری ۱۳۰ کیلومتر از خطوط انتقال و شبکه توزیع روستاهای گناباد احداثو بازسازی، ۷ مخزن ذخیره آب با حجم ۱۶۰۰ متر مکعب احداثو ۵ حلقه چاه حفر و تجهیز می شود.

وی ادامه داد: این اقدامات در قالب دو مجتمع آب رسانی شهید مرتضوی و کلاته کلوخ در بیش از ۱۰ روستای گناباد اجرا می شود.

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی گناباد کیفیت آب شرب از لحاظ بهداشتی را مهم عنوان کرد و افزود: هرساله به صورت منظم اقدامات کلرزنی آب و نمونه برداری میکروبی و دبی سنجی توسط آزمایشگاه های آب و فاضلاب روستایی انجام تا بهترین آب از لحاظ کیفیت در اختیار مردم روستاهای گناباد قرار گیرد.

ابراهیمی افزود: در همین راستا در ۱۸ روستای گناباد ۱۳۰ جایگاه برداشت آب با کیفیت مطلوب به صورت رایگان ایجاد شده و علاوه بر آن ۱۳ روستای شهرستان که در مسیر خط انتقال آب شرب شهر گناباد هستند نیز از آب شرب با کیفیت بهره مند هستند.

وی با بیان اینکه آب شرب ۲۴ روستای گناباد با تانکر تأمین می شود، تصریح کرد: حدود ۱۷ روستا به دلیل داشتن منابع آبی طبیعی و شبکه آبی خصوصی تحت پوشش آب و فاضلاب روستایی گناباد نیستند ولی برای این روستاها آب شرب از طریق تانکر منتقل می شود.

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی گناباد استفاده از آب شرب برای مصارف غیر شرب را یکی دیگر از مشکلات موجود در روستاهای شهرستان برشمرد و تصریح کرد: به دلیل خشکسالی های پی در پی، کشاورزی در روستاها با کاهش چشمگیری مواجه بوده و مردم به شغل دامداری اقدام می نمایند که سبب افزایش مصرف آب در روستاهای گناباد شده است.

وی ادامه داد: الگوی مصرف برای هر فرد روستایی حدود ۱۳۵ تا ۱۷۵ لیتر در روز تعیین شده که متاسفانه در سال گذشته میانگین مصرف آب در روستاهای گناباد به ازای هر نفر ۱۸۶ لیتر در روز بوده و این میزان در اوج مصرف به ۲۴۰ لیتر در روز نیز افزایش یافته است.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: البته ۷۶ درصد مشترکین آب و فاضلاب روستایی گناباد این الگوی مصرف را رعایت می کند و این مشترکین تنها ۴۱ درصد آب شرب را مصرف می نمایند.

وی عدم توازن هزینه تولید و توزیع آب و با قیمت آب را از مشکلات دیگر آب و فضلاب روستایی برشمرد و افزود: به طور میانگین برای هر متر مکعب آب ۲۱۹۰ ریال از مشترکین روستایی دریافت ولی ۱۶۰۰ ریال هزینه می شود لذا آب و فاضلاب روستایی تنها ۱۲٫۵ درصد هزینه هر مترمکعب آب را از مشترکین دریافت می کند.

ابراهیمی در ادامه از ارائه خدمات امور آب و فاضلاب روستایی گناباد به ۳۴ هزار نفر در قالب ۱۹ هزار مشترک در ۷۴ روستای این شهرستان اشاره کرد و افزود: آب شرب این مشترکین با استفاده از ۴۰ حلقه چاه، ۱۰ دهنه چشمه و ۷ رشته قنات و ۶۹۰ کیلومتر خطوط شبکه توزیع و انتقال تأمین می شود.