محقق آستان قدس رضوى که عمرش را صرف تحقیق و پژوهش درباره تاریخ و جغرافیاى حرم مطهر رضوى کرده بود، درگذشت.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، «بزرگ عالم زاده» براى کارکنان و خادمان حرم مطهر رضوى، نام آشــنایى است؛ پیرمردى تکیده و بلندبالا که از او به عنوان اینترنت زنده بارگاه منور رضوى یاد مى شد. ده ها جلد کتاب بویژه درباره تاریخ حرم مطهر و تاریخچه بناها و اشیاى موجود در مجموعه اماکن متبرکه حاصل سال ها تلاش این محقق بوده اســت. مرحوم عالم زاده همکارى هایى نیز با روزنامه قدس داشت. کتاب «حرم رضوى به روایت تاریخ» از تازه ترین تألیفات این پژوهشگر بود. بزرگ عالم زاده دیروز در سن ۷۹ سالگى درگذشت. پیکر این پژوهشگر آستان قدس رضوى امروز در حرم مطهر رضوى تشییع خواهد شد.