رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی با تاکید بر اهتمام بیشتر دستگاه به موضوع پایتخت فرهنگ اسلامی از تخصیص اعتبار ۳۰ میلیارد تومانی برای مشهد ۲۰۱۷ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، رضا جمشیدی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان رضوی به ارائه گزارشی در خصوص اعتبارات استان پرداخت و گفت: کل بودجه کشور در سال جاری، ۹۷۸ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته ۱۵٫۶ درصد رشد داشته است. وی افزود: ۳۳۵ هزار میلیارد تومان آن معادل ۳۴ درصد مربوط به منابع بودجه عمومی دولت است که نسبت به سال قبل ۲۲٫۳ درصد رشد داشته است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی اظهار کرد: سهم بودجه عمومی در بودجه کل کشور از ۳۲ درصد در سال گذشته به ۳۴ درصد در سال جاری رسیده است. جمشیدی تصریح کرد: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور از ۵۱ هزار میلیارد تومان به ۵۷ هزار میلیارد تومان و ۱۳ درصد رشد و اعتبارات تملک دارایی‌های مالی از ۱۱ هزار میلیارد تومان به ۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. وی افزود: درآمدهای کشور با ۲۲ درصد رشد از ۱۲۸ هزار میلیارد تومان به ۱۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. جمشیدی گفت: درآمدهایی که باید توسط استان‌ها وصول شود در سال گذشته، ۶۸ هزار میلیارد تومان بوده که در سال جاری به ۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. مشاور استاندار خراسان رضوی درآمدهای استان در سال ۹۴ را دو هزار و ۵۴۳ میلیارد تومان دانست و اظهار کرد: از این میزان دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان وصول شده است و این رقم در سال جاری به دو هزار و ۹۸۷ میلیارد تومان رسیده که نسبت به عملکرد ۱۷٫۵ درصد و نسبت به میزان مصوب ۳۶ درصد افزایش داشته است. جمشیدی تصریح کرد: اعتبارات هزینه‌ای کشور در سال گذشته ۱۷۸ هزار میلیارد تومان بوده که در سال جاری با ۲۲ درصد رشد به۲۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. وی ادامه داد: سهم اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها از اعتبارات هزینه‌ای کشور در سال گذشته ۳٫۶ درصد بوده که در سال جاری به ۳٫۵ درصد رسیده است. جمشیدی گفت: میزان اعتبارات هزینه‌ای استان در سال گذشته ۳۷۷ میلیارد تومان بوده که در سال ۹۵ به ۴۳۷ میلیارد تومان رسیده است. مشاور استاندار خراسان رضوی مجموع عملکرد استان در سال گذشته را ۴۵۲ میلیارد تومان دانست و تصریح کرد: این مبلغ بدون احتساب ثبت اسناد و احوال ۴۰۷ میلیارد تومان می‌باشد. وی افزود: برای سال جاری ۴۳۷ میلیارد تومان در اختیار استان قرار گرفته که نسبت به عملکرد انتهای سال گذشته ۷٫۳ درصد رشد داشته است. جمشیدی تصریح کرد: اعتبارات عمرانی کشور در سال گذشته، ۵۱ هزار میلیارد تومان بوده که در سال جاری به ۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده و با ۱۳ درصد رشد مواجه شده است. وی گفت: اعتبارات عمرانی استان‌ها از پنج هزار و ۴۴۵ میلیارد تومان در سال ۹۴ با ۲۸٫۶ درصد رشد به هفت هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است. مشاور استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: مجموع اعتبارات عمرانی استان در سال گذشته هزار و ۳۱۸ میلیارد تومان بوده که در سال جاری با ۱۸ درصد رشد به هزار و ۵۵۷ میلیارد تومان رسیده است. جمشیدی مجموع اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی استان در سال جاری را هزار و ۹۹۴ میلیارد تومان دانست و گفت: در مجموع نسبت به سال گذشته با ۱۸ درصد رشد مواجه شده است.