مراسم جزء خوانی و ترتیل خوانی در ۳۷ بقعه متبرکه خراسان رضوی در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، محافل ترتیل خوانی و جزء خوانی قرآن کریم در ۳۷ بقعه متبرکه و امامزادگان خراسان رضوی در حال برگزاری است. بر اساس این گزارش این محافل در نوبت های صبح، ظهر و شب قبل و بعد از نمازهای روزانه برگزار می شود. مراسم جزء خوانی و ترتیل خوانی در دو بخش آقایان و بانوان برگزار می شود. از بقاع شاخصی که ترتیل خوانی و جزء خوانی قرآن کریم در آنها انجام می شود می توان به بقاع متبرکه امامزاده یحیی(ع) میامی، خواجه اباصلت(ع) ، امامزاده سیدمحمد(ع) مشهد، تکیه ابوالفضلی نیشابور، امامزاده سلطان محمدعابد(ع) کاخک، امامزاده سیدحمزه(ع) و سید مرتضی(ع)، امامزاده شعیب(ع) سبزوار، امامزاده محمد(ع) درگز و بی بی حسنیه(س) تربت حیدریه اشاره کرد. گفتنی است زائران و مجاوران بقاع متبرکه روزانه با حضور در این اماکن متبرکه یک جزء از قرآن کریم را به صورت دسته جمعی قرائت می کنند.