در حالی که دانشجویان فارغ التحصیل دانشکده خبر مشهد برای ثبت نام کارشناسی ارشد به مدارک فارغ التحصیلی شان نیازمند هستند هیچ کس پاسخگو نیست تا همه چیز در حالی از ابهام قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، دانشکده پر فروغ خبر مشهد که در سال های نه چندان دور افراد شناخته شده ای را تحویل رسانه استان خراسان رضوی و کشور داده است، این روزها چنان کشتی اش به گل نشسته است که حتی برای دادن مدارک فارغ التحصیلی دانشجویانش مشکل دارد.

دانشکده خبر مشهد که نامش سینه مرا به سوز می آورد یادگار روزهای است که ما الفبایی کار خبر را در این منزل یاد گرفتیم و نا خواسته ما را مدیون خودش کرده است، مجموعه ای که در شروع کارش با مدیریت سیدجلال فیاضی با سایه حضور خبرگزاری ایرنا به عنوان پدر روزهای نوید بخشی را برای استعدادهای رسانه مشهد می داد،ولی کم کم با تغییرات در حوزه سکان مدیریت  دانشکده و حضور نا اهلان بر این دانشگاه به مرز ورشکستگی مالی رسید.

تا جای که در فاصله زمانی دو سال دانشکده خبرمشهد سه بار به نقاط مختلف شهر نقل مکان کرد تا سایه بی خانه مانی بر شانه های این دانشکده بیشتر سنگینی کند، از بدهی اجاره 150 میلیون تومانی به ساختمان ملکه آباد گرفته تا بدهی آب برق وگاز ...تا چک های دانشگاه که برای خرید ماشین شخصی آقای دکتر کشیده شد.

دوره مدیریت دکتر جهانشاهی دوره شوک آور دانشکده خبر مشهد بود دروه ای که در آن بی حساب وکتاب پول های شهریه دانشجویان خرج می شد حتی جالب اینکه بدانید پول اساتید و پرسنل که هیچ،حتی پول نگهبان دانشکده هم پرداخت نمی شد تا کم کم رگ های قلب این دانشکده بگیرد تا برای جوان مرگ شدنش فاتحه بخوانیم.

در دوره بحران دانشکده خبرمشهد دوباره ریاست را به مرد اول رسانه استان سیدجلال فیاضی دادند تا با حضور در شورای شهر مشهد و قدرت رسانه خودش بتواند حق حقوق این دانشگاه را از آقای دکتر فراری در دادگاه زنده کند، ولی میزان بدهی 700 میلیون تومانی چنان بر شانه های دانشکده خبر سنگینی می کرد که این مدیر هم نتوانست کاری کند تا نیامده پس از چند ماه عطا مدیریت را به لقایش ببخشد و به همان مدیریت شهریش بپردازد کما اینکه انتظارات از او بیشتر از اینها بود

 پس از پیگیری های پدر و پسر مدبرنیا برای اینکه این دانشگاه به حیات زندگی اش ادامه دهد دوستان دست به دامان مرد اول فرهنگ وارشاد استان یعنی سعید سرابی شدند، آقای دکتر هم پس از سنحیدن  شرایط ساختمان هنرستان های زیبایی را در اختیار دانشکده قرار داد تا دانشجویان خبر باز هم ادامه تحصیل دهند!!!

ولی رفت وآمدهای مکرر شاکیان دانشکده وآمدن دادخواست های دادگاه توان سرابی وجانشین اش را هم برید تا در بهمن ماه سال 95 به صورت غیر رسمی این دانشگاه پس از فارغ التحصیلی دانشجویانش به کار خودش پایان دهد 

اما شروع گرفتاری های دانشجویان فارغ التحصیل از همین نقطه تعطیلی دانشکده آغاز شد از جایی که هیچ کس پاسخگوی مدارک دانشجویان دانشکده خبر مشهد نبود تا این دانشکده با دو کارمند نا حرفه ای و نا بلد خواسته باشد به صورت لاک پشتی و قطره چکانی به دانشجویانش مدرک بدهد 

در زمانی که برای ثبت نام ارشد به مدارک مان نیاز داشتیم وقتی به دانشکده تماس می گیریم هیچ کس پاسخگو نیست و زمانی هم که به دانشگاه جامع علمی و کاربردی سر می زنیم می گویند پرونده های در مراحل اداری در حال رسیدن است که اگر به همین صورت پیش برود شاید رسیدن به مدرک تحصیلی برای ما رویایی شیرین باشد.
این شرایط حتی برای مدیریت دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی(سلجوقی) گویی امری طبیعی است که پاسخگوی مشکلات دانشجویان از سال 90  تا به حال نبوده اند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج