باید به موضوع مدیریت بحران توجه بیشتری شود زیرا در حاشیه شهر مشکل مدیریت بحران و کشف رود وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد،مسعود ریاضی عضو شورای اسلامی شهر مشهد اظهار داشت: ساماندهی منطقه توس که در طی سالهایی دچار بی توجهی شده است و باید بیش لز این ها به ان پرداخته شود.

ریاضی در رابطه اهمیت بافت توس گفت:  با توجه به اهمیت  بیش از پیش این مهم در حال حاضر بر روی بافت و ساختار توس تمرکز کرده ایم و بحث سند راهبردی احداث توسط را در دستور کار داریم و در نظر داریم تا ان را به صورت کامل بررسی کنیم و در صورت نیاز تغیراتی در این زمنیه به وجود بیاوریم.

عضو شورای شهر مشهد ادامه داد: تمرکز و توجه حداکثری به هر موضوع و فرایندی اتفاقات خوبی را پدیدار خواهد کرد و مانیز در شورای پنجم این مهم را در دستور کار قرار داده ایم.

رئیس کمیسیون ویژه توسعه و عمران توس عنوان کرد: در زمینه بحران تنها در حاشیه شهر مشکل نداریم و برخلاف انچه تصور می شود تنها حاشیه شهر مشکل دار نیست بلکه بافت های فرسوده و بسیاری دیگر از ساختمان های قدیمی مشهد موقعیت خوبی در زلزله ندارند.

 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج