مدل فروش اوراق به تنهایی مناسب نیست در کنار آن باید مدل‌های دیگری هم طراحی شده و در طول سال‌های آینده اجرا شود که بتوانند مشارکت بیشتر مردم را در پی داشته باشند و یکی از این روش‌ها فروش سهام پروژه‌های مختلف شهری است.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، محمدهادی مهدی نیا  عضو کمسیون اقتصادی شورای اسلایم شهراظهار داشت: تجربه مشهد نشان از این دارد که سرمایه‌های خرد در این شهر حجم بالاتری داشته و به همین علت مورد طمع تعداد زیادی از مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و یا پروژه‌هایی مانند پدیده می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد ادامه داد: فروش اوراق مشارکت باید به روشی انجام شود که محاسبات سود و زیان آن دقیق بوده و انجام آن بر اساس سیاست‌زدگی و مصلحت اندیشی‌هایی نباشد که سبب شود پروژه در واقع و عمل پاسخگوی سود سرمایه اوراق مشارکت نباشد؛ به عبارت دیگر از نظر محاسبه عدد و ارقام باید طوری باشد که بازگشت سرمایه آن امکان‌پذیر بوده و قابلیت اجرا داشته باشد.
وی با بیان اینکه فروش اوراق مشارکت موفق به نسبت تجربه‌ای موفق در جذب سرمایه‌های خرد است، تأکید کرد: اما مدل فروش اوراق به تنهایی مناسب نیست در کنار آن باید مدل‌های دیگری هم طراحی شده و در طول سال‌های آینده اجرا شود که بتوانند مشارکت بیشتر مردم را در پی داشته باشند و یکی از این روش‌ها فروش سهام پروژه‌های مختلف شهری است.

مهدی‌نیا ادامه داد: اگر قرار است برای پروژه‌ها اوراق مشارکت فروخته شود باید سود آن توسط نهادهای مالی مرتبط مورد محاسبه قرار گرفته که بعد از گذشت زمان متوجه با وضعیتی نباشیم که اوراق مشارکتی فروخته باشیم و از محل سود پروژه قابلیت پرداخت آن وجود نداشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در موضوع تملکات برای پروژه‌ها معمولا از روش اوراق مشارکت استفاده می‌شود و در همین فرآیند نیز باید نوعی هوشمندی وجود داشته باشد تا بازگشت سود اوراق تضمین شده و در بازه زمانی کوتاه مدت این سود قابل تأمین باشد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج