رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: بر مبنای مصوبات صورت گرفته ۱۲۴۰ میلیارد ریال جهت تکمیل خطوط یک و دو قطارشهری مشهد و ۴۰۰ میلیارد ریال جهت ساماندهی حاشیه شهر مشهد اختصاص یابد.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، جلسه اولویت بندی اعتبارات سال ۹۵ بخش عمران شهری وزیر ساخت های صنعت و معدن با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و مدیران راه و شهرسازی و شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی در محل این سازمان برگزار گردید. رضا جمشیدی در این جلسه تاکید کرد همه دستگاه های اجرایی استان با پرهیز از شروع پروژه هایی جدید، از تمام توان و امکانات خود در جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام استفاده کنند. دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه خراسان رضوی در ادامه، با اشاره به اهتمام ویژه جهت پیگیری تامین اعتبار اجرای مصوبات سفرهای هیات دولت به استان، تصریح کرد: در حوزه عمران شهری، پیگیری تکمیل خطوط یک و دو قطارشهری، ساماندهی حاشیه شهر مشهد و به ویژه اجرای مصوبات بافت های فرسوده پیرامون حرم مطهر و کمربند سبز مشهد از موارد اصلی بوده است. رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی اضافه کرد: بر مبنای مصوبات صورت گرفته، مبالغ ۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی جهت مسیرهای اصلی و تملک اراضی خدماتی مورد نیاز طرح بازسازی بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع)، ۱۰۰ میلیارد ریال جهت کمربند سبز، یکهزار و ۲۴۰ میلیارد ریال جهت تکمیل خطوط یک و دو قطارشهری مشهد و ۴۰۰ میلیارد ریال جهت ساماندهی حاشیه شهر مشهد اختصاص یابد. رضا جمشیدی خاطر نشان کرد: همچنین در نوسازی ناوگان اتوبوسرانی مشهد نیز نسبت به تهیه و واگذاری ۲۰۰ دستگاه اتوبوس به شکل ۵۰ درصد از سوی دولت و ۵۰ درصد از سوی شهرداری مشهد اقدام می گردد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی تصریح کرد: درخصوص ناوگان حمل ونقل شهری، مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات منابع عمومی به شهرداری مشهد پرداخت گردیده است. رضا جمشیدی با بیان این که مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال برای کمربند سبز مشهد تامین اعتبار گردیده که متاسفانه فاقد تخصیص بوده است افزود: مبلغ ۵۹۷ میلیارد ریال نیز جهت تکمیل خطوط ۱ و۲ قطار شهری مشهد پرداخت گردیده است. رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی اضافه کرد: در لایحه بودجه سال ۹۵ نیز مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد ریال جهت تکمیل خطوط قطار شهری مشهد لحاظ گردیده است.