پس از مدت ها گمانه‌زنی بالاخره لیست اولیه 22 نفره نامزدهای شهرداری مشهد منتشر شد که باوجودادعاهای اولیه منتخبین لیست امید در این دومین کلان شهر مشهد، نشان کمی از ملی بودن در این لیست مشاهده می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، با جستجوی نام برخی از این 22 نفر، درصفحات اولیه وب، جز درج اسامی این افراد در خبر کاندیداتوری شان برای شهرداری مشهد و یا مشابهت های اسمی، نشانی از رزومه و سوابق اجرایی برخی از این افراد دیده نمی شود که به معنای عدم شهرت آنان در فعالیت اجرایی خاصی است.

همچنین به جز تعداد اندکی از لیست یادشده که سوابق اجرایی ملی دارند، با نگاهی به برخی اسامی و جستجوی نام آن ها، در می یابیم که کمترین آشنایی با فعالیت اجرایی در حوزه مدیریت شهری نداشته که نگرانی های شهروندان این شهر 4 میلیون نفری را برای آینده را تشدید می کند.

نکته جالب این لیست، جای دادن برخی مدیران کنونی و یا سابق شهرداری در دوره مدیریت  اصولگرایان بر شورا و شهرداری است که معنای آن اعتماد به این مدیران و خالی بودن دست لیست امید از نیروی کارآمد می تواند باشد.

برخی شکست خوردگان انتخابات مجلس و شوراها، مدیرانی که بیش از یک دهه از آخرین فعالیت اجرایی آن ها می گذرد و برخی مدیران و نمایندگان سابق مجلس از دیگر منتخبین اولیه پست شهردار مشهد هستند.

شنیده ها حاکی است پیش از این هم، برخی اعضای لیست 15 نفره ای که در شهر مشهد به شورای اسلامی راه یافته اند، در مورد هزینه های مشترک انتخاباتی با هم دچار چالش هایی شده بودند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج