معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: هدف گذاری برای اشتغالزایی 160 هزار نفر در استان خراسان رضوی در سال جاری انجام شده است که 25 هزار نفر از آنها بوسیله ظرفیت واحدهای صنفی محقق خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد؛ سید جواد حسینی افزود: در انتخابات 29 اردیبهشت ماه امسال که در پهنه ملی و محلی برگزار شده، تمام مدل های اغوا کننده اثر گذار تبلیغات بر افکار عمومی به کار گرفته شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی با اشاره به هشت مدل تبلیغاتی به کار گرفته شده در انتخابات اخیر، اظهار کرد: مدلهای پوپولیستی یا بازاری، قدسی نگر مانند تقسیم جامعه به دینی و غیر دینی؛ همزاد پنداری چهره پردازانه و تضادهای هویتی مانند جامعه را به چند درصد تقسیم کردن از این جمله به شمار می روند.

حسینی بیان کرد: مدل ستیزه جویانه تبلیغات یا استفاده از خشونت و تخریب، دره عمیق یا بزرگنمایی وضعیت موجود و تحلیلی و تبیینی از دیگر مدل های تبلیغاتی هستند که در انتخابات اخیر به کار گرفته شدند.

وی با اشاره به نقش موثر طبقه متوسط با وجود سرمایه گذاری زیادی که پیرامون پیاده سازی مدل های انتخاباتی انجام شد، خاطر نشان کرد: این طبقه از جامعه در انتخابات اخیر فقط مشارکت نکرد، بلکه مشارکتی فعال داشت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: این طبقه ضمن این که رای داد، رای ساخت و موج ایجاد کرد، تعهد اجتماعی خود را نیز به منصه ظهور رساند.

حسینی در ادامه تاکید کرد: هر جا طبقه متوسط وارد عرصه شده و احساس مسئولیت کرده، توسعه جامعه محقق شده و نتایج مطلوبی حاصل شده است.

وی یادآور شد: طبقه متوسط ویژگیهای مختلفی مانند سرمایه اندک، تحصیلات، مهارت و تخصص دارد و اگر این طبقه با سیاست های اشتباه به حاشیه رانده شود، دلسرد شده و جامعه ضرر خواهد کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه با رشد طبقه متوسط، رشد جامعه محقق خواهد شد، افزود: از نشانه های توسعه این است که طبقه متوسط در هرم طبقاتی مثلث نباشد و در بخش میانی پهن شود، زیرا از طریق این قشر از اجتماع مشکلات سایر طبقات نیز حل می شود.

حسینی تاکید کرد: طبقه متوسط را در کشورهای استبدادی، ضعیف نگه داشته و اجازه نمی دهند این طبقه به لحاظ تحصیلات، سرمایه و مدیریت رشد کند.

وی با بیان اینکه تولید و اشتغال تنها موضوع مورد تاکید همه کاندیداها در مناظرات این دوره انتخابات بود، افزود: در گفتمان های انتخاباتی صحبت در عرصه های سیاسی، اجتماعی، امنیتی و حتی فرهنگی اندک بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی خاطر نشان کرد: هدف گذاری برای اشتغالزایی 160 هزار نفر در استان خراسان رضوی در سال جاری انجام شده است که 25 هزار نفر از آنها بوسیله ظرفیت واحدهای صنفی محقق خواهد شد.

حسینی ادامه داد: طرح های مختلفی برای توسعه اشتغالزایی در استان در حال اجراست که همه با پیوند شورای شهر و اتحادیه های صنفی قابل تحقق می باشد.

وی تغییر رویکرد اصناف از مرحله توزیعی به تولیدی و کاهش هزینه های تولید برای واحدهای تولیدی از طریق کاهش مالیات و ایجاد ظرفیت های جدید را از راهکارهای رونق اشتغال دانست.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی بیان کرد: وجود 220 هزار واحد صنفی، 500 اتحادیه صنفی در خراسان رضوی و 105 اتحادیه صنفی در مشهد از ظرفیتهای استان در این زمینه به شمار می رود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج