اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی چهار بیمار نیازمند به عضو شد.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، مسوول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت: در ششصد و پنجاه وهشتمین ( ۶۵۸ ) عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی؛ محمد ناصری۶۵ ساله؛ که از بیمارستان قائم (عج)  به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

ابراهیم خالقی افزود: کبد زنده یاد محمد ناصری؛ در بیمارستان منتصریه به آقای۶۵ ساله ساکن مشهدپیوند شد و به بیمار زندگی دوباره بخشید.

وی گفت: همچنین قرنیه های مرحوم محمد ناصری جهت پیوند به بیمارستان خاتم الانبیا مشهد ارسال شد.

مسوول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: ضمناً  قسمتی از پوست مرحوم به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) جهت پیوند ارسال شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج