رئیس شبکه دامپزشکی مشهد از معدوم سازی 11 تن ران مرغ تاریخ مصرف گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، به دنبال بازرسی های بهداشتی از واحدهای صنفی مرتبط با دامپزشکی و سردخانه های نگهداری فرآورده های خام دامی، مقدار 11 تن ران مرغ منجمد کارتنی که تاریخ مصرف آن منقضی شده بود؛ کشف گردید.

رئیس شبکه دامپزشکی مشهد ضمن تایید این خبرگفت: این محموله که تاریخ انقضای آن به اتمام رسیده بود، پس از بررسی های کارشناسی و نمونه برداری انجام شده و نتایج حاصله از آزمایش در آزمایشگاه مرجع دامپزشکی، غیر قابل مصرف تشخیص داده شد.

بهروز خسروی نیا افزود:پس از نظر کارشناسی و جوابیه آزمایشگاه، پرونده ای در این زمینه تشکیل و با توجه به حجم بالای محموله، به همراه مستندات لازم جهت دستورات مقتضی به دادستانی شهرستان ارسال گردید و دستور معدوم سازی آن نیز صادر شد.

وی تصریح کرد: با هماهنگی صورت گرفته و حضور نمایندگان دادستانی، فرماندهی آگاهی و مسئول فنی بهداشتی موسسه صنعتی گوشت مشهد، نسبت به ظرفیت واحد تبدیل ضایعات، عملیات معدوم سازی مقدار 5/4 تن در مرحله اول، در واحد ریندرینگ کشتارگاه صنعتی مشهد طی شد. 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج