رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از جذب بیش از ۵۳ میلیارد ریال تسهیلات حوزه فرش در سال ۹۴ و سه ماهه ۹۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، راضیه علیرضایی اظهارداشت: طی این مدت ۷۱۹ نفر به صندوق کارآفرینی امید و بانک های عامل معرفی شده اند که تعداد ۵۹۰ نفر موفق به اخذ تسهیلات به مبلغ بیش از ۵۳ میلیارد ریال گردیند. وی افزود: همچنین در سال ۹۴ تعداد ۶۲۶ نفر بافنده مستقل جهت اخذ تسهیلات ۵۰ میلیون ریالی به ازاء هر نفر, به مبلغ کل ۶۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال به بانک های عامل معرفی شدند که از این تعداد ۴۹۵ نفر, تسهیلات به مبلغ ۳۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال را اخذ کرده و در سه ماهه سال جاری نیز ۱۴۱ نفر موفق به اخذ ۱۹ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال تسهیلات شدند. علیرضایی افزود: در مجموع طی دوره مذکور زمینه اشتغال ۱۲۰۹ نفر در این هنر - صنعت فراهم شده است.