رئیس قوه قضائیه گفت: اساس نظام سیاسی ما لا اله الا الله است؛ سکولارها دروغ می گویند که قانون را قبول دارند چون قانون اساسی ما بر اساس نگاه توحیدی است.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، آیت الله آملی لاریجانی در هفدهمین اجلاس سراسری بسیج اساتید در سالن صبا مشهد اظهار کرد: در سیاست های اقتصاد مقاومتی، بندی در خصوص گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی است و رهبر معظم انقلاب در این بند به تببین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن در محیط های علمی رسانه ای و آموزشی و تبدیل به گفتمان رایج ملی تاکید کردند. وی  تاکید کرد: نگاه توحیدی از جمله این مسائل است و اقتصاد مقاومتی را باید با نگاه توحیدی بسنجیم و برخی می پرسند، بحث ایمانی و اقتصادی چه ربطی به هم دارد؛ اما باید گفت نگاه توحیدی در همه شئون ما تاثیر عمیقی دارد. وی ادامه داد: منتهی به شرطها و شروط ها یعنی نگاه توحیدی را با عمق قرآنی بپذیرم، آن وقت متوجه می شویم که بر دیپلماسی و مسائل مهم داخلی و روابط خارجی، چه تاثیری  دارد؛ نگاه توحیدی در فرهنگ نحوه سلوک و سبک زندگی ما تاثیر بسیار بسیار عمیق می گذارد و برخلاف رویت و برداشت اولیه که گمان می شود، چنین نیست. رئیس قوه قضائیه گفت: در قانون اساسی ما که از متقن ترین قوانین دنیاست؛ اصل ۲ می گوید که  جمهوری اسلامی ایران نظامی است بر پایه ایمان و اولین موضوع خدای یکتا و در پرانتز گفته لا اله الا الله و لزوم تسلیم در برابر او را بیان کرده است. وی با اشاره به اینکه بند ۲ وحی و سایر بندها مولفه های ایمان اسلامی و مذهبی را آورده است، افزود: اینکه در اصل دوم قانون اساسی و اصل محتوایی قانون اولین بند عبارت است از اینکه ایران نظامی بر اساس لا اله الا الله دارد و اینکه اختصاص حاکمیت در این نظام بر تشریع حاکمیت است؛ قابل توجه است. آیت الله لاریجانی ادامه داد: بسیاری از افراد که از سکولاریسم دفاع کردند، قانون را قبول نداشتند، سکولارها توحید را قبول ندارند و دین را امری فردی می دانند و در ساحت اجتماعی و اقتصادی کشور موثر نمی دانند. وی با بیان اینکه سکولارها تشریع و حاکمیت را در کنار هم  نمی دانند تاکید کرد: همین یک بند از قانون اساسی در بطن خودش مضمون عالی دارد و خط فاصل بین کسانی که قانون را کامل قبول دارند یا ندارند. رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: اساس نظام سیاسی ما لا اله الا الله است. وی بیان کرد: نگاه توحیدی واقعیتی است که اگر پدید بیاید زندگی فردی و اجتماعی را متحول می کند. آیت الله آملی لاریجانی افزود: این نگاه توحیدی چیست؟ به اجمال می توان گفت یک حقیقت بنیانی در عالم است که همه قدرت ها و امدادها و همه رزق ها و خلق ها از ناحیه اوست و هر موجود محدودی به اوقائم است، هر کمال از مبدا اوست؛ همه امور بر او قائم است؛ قائم بودن حقیقتی است که در بحث فلسفی جای می گیرد؛ اینکه اهل معرفت در بحث شناخت خود می گویند اگر خودت را ندیدی خدا را می بینی این است که این من من ها یک وجود خیالی است و حق متعال همه جا حضور دارد. وی تببین کرد: قیام با استقلال نمی شود کنار هم باشد؛ حالا این مطلب فلسفی در قرآن تکرار می شود، در ادعیه و زیارات و احادیث تکرار می شود، مهم این است که نگاه قرآنی را پیدا کنیم، این معنای توحیدی در همه قرآن آمده است، قرآن حق متعال را حقیقت اصلی می داند و اوست که حکومتی را عزت می بخشد؛ اوست که ملک می گیرد و می بخشد و لله ملک السموات و الارض..، این ملک که آمده به معنای سلطنت است و سلطنت حق تعالی حقیقی است و اعتباری نیست؛ تمام عوامل وجود که از ساحت حق خلق شده همه در قبضه اختیار اوست. آیت الله لاریجانی ضمن تشریح و تفسیر مفهوم توحید گفت: قرآنی تعابیر عظیمی دارد، یوم قیامت چه گونه است؟ خداوند در قیامت می پرسد؛ امروز این ملک از آن کیست؟ کسی جرات حرف زدن ندارد و نمی تواند حرف بزند، مگر کسی که خدا اجازه دهد؛ اگرحق متعال را اینگونه دیدیم و او را در همه جا حاضر و ناظر دیدیم، آنوقت نگاهمان به خودمان و اطرافمان عوض می شود، نگاهمان به امور اقتصادی و سیاسی عوض می شود، منتهی چشم سبب سوز می خواهد، ما به این حقیقت توجه می کنیم؟ یا اینکه غریبانه عبور می کنیم؟ و همه اش غفلت است و غفلت؟ وی ادامه داد: قرآن عین الحق است و باطل به آن راه ندارد و این کلام عین حق را می گوید ، خدا نور است و این نور را نمی خواهیم ببینیم ؟چفدر غفلت است؟ من خودم را می گویم، ما چشممان را بسته ایم بر این حقیقت، حقیقت ذکر یاد حق کردن است، خداوند در جای جای قرآن هشدار می دهد به بنده اش که ای بنده من اگر ذکر من را نکردی چیز دیگری جایش می آید و زندگی نکبت باری پیدا می کنی، چقدر ما گوش می کنیم. وی افزود: در سوره طه  خداوند می فرمایند اگر کسی از یاد من اعراض کند، معیشت نکبت باری خواهد داشت و روز قیامت نابیناست. آیت الله املی لاریجانی گفت: خداوند متعال می خواهد برای انسان این حجاب های نورانی را بشکافد و به معدن عظمت برسد و مهم این نگاه قرانی است به حق متعال و این مقدمه ای بود تا بگویم، نتیجه اینکه اگر انسان موحد با همین نگاه زندگی کند از قدرت های دنیای نمی ترسد، چون  مبدا قدرت را حق تعالی می داند . وی تصریح کرد: گر انسانی مطیع حق تعالی باشد از هیچ قدرتی نمی ترسد؛ اولیا خدا خوف و حزنی ندارند؛ این نگاه قرآنی تاثیر عمیق بر روابط ما می گذارد، انسان با نگاه توحیدی از امریکا می ترسد؟ از قدرت های استکباری می ترسد؟ رئیس قوه قضائیه افزود: برای فردی که قدرت را حق متعال می داند، آمریکا کجا بود؟ و اینگونه و با این بینش توحیدی است که امام (ره) فرمودند: آمریکا هیچ غلطی نمی تواند، بکند و این حرف عزت مندانه ای بود، واقعیت این است که نگاه انسان موحد و فردی مانند امام خمینی (ره) غیر این نیست. آیت الله آملی لاریجانی گفت:  امریکا  اگر ۲۱۰ نفطه جهان را بزند انسان موحد خوف نمی گیرد؛ انسان موحد سر تسلیم فرو نمی آورد و در ساحت اقتصادی انسان موحد از تحریم نمی ترسد؛ انسانی  که همه رزق را از خداوند می داند در ساحت اقتصادی دستش به دامن آمریکا و اروپا نیست، انسان موحد توجه دارد که در عالم اقتصاد رزق در دست خداست. وی  تصریح کرد: باید بر اساس نگاه توحیدی کشور را اداره و نگاهمان به خودمان باشد، رهبر معظم انقلاب نیز در اقتصاد مقاومتی می فرمایند، استعداد درونی را ببینید؛ در رابطه با برجام  تاکید کردند که در جریان مذاکرات چشمتان به دست آمریکایی‌ها نباشد؛ گر چه درها را بر روی تعامل با جهان نمی بندیم و تعامل و مذاکره با جهان  را هم داریم، نمی گوییم در گوشه ای فقط ذکر بگوییم، اما انسان موحد باید زانوی خود را ببندد و با توکل زندگی کند. وی با اشاره به آیه من یتق الله یجعل له مخرجا و من یتوکل علی الله فهو حسبه... تصریح کرد: من یتق الله یعنی انسان موحد اتکا به حق تعالی دارد و این نگاه توحید رهبری است که به خدا اتکا می کند و به آحاد مدیران و مردم تذکر می دهد که خودتان باشید و به حق تعالی اتکا کنید، چشمتان به خودتان باشد، نگاهتان این نباشد که زندگی و رزقتان با آنهاست، ما به کسی متکی هستیم که همه عوالم وجود به او متکی است، اگر انسان سوی حق تعالی برود حق متعال رزق را برای او خواهد آورد و رزق ما فقط دنیایی نیست، علم، معرفت حقیقی، توحید و نور ولایت نیز رزق هستند. آیت الله آملی لاریجانی  بیان کرد: در هر ساحتی سیاسی و اجتماعی و... مساله نگاه توحیدی ما اثر گذار است، خداوند به پیامبر خود فرمودند یا موسی لا تخف... یعنی در نزد من کسی از چیزی نمی ترسد؛ امام خمینی (ره) نیز موحد بود و توحید را باور داشت و هر چه می گفت رجوع به حق تعالی بود؛ انا لله و انا الیه راجعون تفسیر این فرد بود، یک چنین انسانی در حقیقت می فهمد الا یخاف إلَّا شیئا  به چه معناست؟ و چنین انسانی می گوید آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند. وی ادامه داد: زمانی خنثی بودن علوم نسبت به ارزشها مطرح می شد، اما این دیگر قابل قبول نیست، برخی گفتند اقتصاد علم است و نباید با مبانی ارزشی قاطی شود، شنیدم در زمان اصلاحات گروهی نشستند، تز دادند و گزارش ۶۰۰ صفحه ای نوشتند که اگر می خواهیم توسعه اقتصادی کشور همزمان با دنیا رخ دهد باید ارزشها را کنار بگذاریم، آیا انسان موحد چنین حرفی می زند ما اقتصاد را برای آدم شدن و رفتن به سوی قرب الهی می خواهیم، ما اقتصاد و سیاست را در مسیر حق باید ببینیم، انسان موحد ارزشها را کنار می گذارد؟ آیت الله املی لاریجانی افزود: برخی بیان می کنند، در مغرب زمین بحث استٰ آیا عدالت اول است یا اقتصاد ؟؛ انسان موحد باید در سبیل اطاعت امر مولایش باشد؛ انسان موحد می شود؟ نگاه عدالت و ارزشی را و توجه به محرومین را کنار بگذارد؟، مقام رهبری نیز فرمودند باید وضع محرومین بهتر شود و این همان نگاه توحیدی است. وی گفت: محبت مساکین باید مورد توجه باشد، حب مساکین، با مردم محروم زندگی کردن و به آنها علاقمند بودن، تاکید قرآن و ارزش الهی است. آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به روایتی که رسول الله خطاب به علی (ع) بیان کردند، با مضمون یا علی، ان الله تبارک و تعالی وهب لک حب المساکین والمستضعفین فی الارض و رضیت بهم اخوانا  عنوان کرد: به گفته رسول الله خداوند حب مساکین را به حضرت علی (ع) بخشید و او باید با آنها مانند برادر رفتار کند؛ این سوال مطرح است؛آیا سلاطین دنیا و ترامپ و کلینتون اینطور هستند؟ که حب مساکین و مستضعفین در زمین را داشته باشند و برادارانه با آنها زندگی کنند؟؛ متاسفانه برخی در کشور می گویند محرومین له شوند که شدند، ولی کشور رشد ۸ درصدی پیدا می کند؟ انسان موحد چنین می گوید؟ ؛ عالی ترین رکن جهان، وجود خداوند، این هبه را به شما داده که به محرومین خدمت کنید. وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: این نگاه خدمت به محرومین ارزشی است و از توحید و اطاعت حق تعالی می آید، بحث فرهنگی و اقتدار کشور نیز همین نگاه توحیدی مطرح است، این بسیج و سپاه ما، بلایی که سر ناوگان آمریکا آوردند و آبروی که از آنها بردند به غیر از فیض الهی می شود؟، همه موفقیت های کشور حاصل تاثیرات نگاه توحیدی در ساحت های مختلف است. وی تاکید کرد: به این نگاه توحیدی قانون اساسی نیز اشاره کرده است و فردا عده ای نگویند ما سکولار هستیم ولی قانون اساسی را قبول داریم، آنهایی که سکولارند دروغ می گویند که قانون را قبول دارند چون قانون اساسی ما بر اساس نگاه توحیدی است. آیت الله املی لاریجانی در پایان ابراز امیدورای کرد؛ خداوند توفیق نگاه توحیدی را  به ما عنایت کند. گفتنی است؛ هفدهمین اجلاس سالانه بسیج اساتید کشور با موضوع اقتصاد مقاومتی و جایگاه قدرت بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در مشهد در حال برگزاری است.