مسوول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اهدای عضو در دانشگاه علوم پزشکی مشهد تاکنون جان ۲ هزار و ۱۶۰ بیمار نیازمند را نجات داده است.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، ابراهیم خالقی افزود: واحد پیوند عضو دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز کرده است و تاکنون اعضای ۵۹۰ بیمار مرگ مغزی ایرانی در واحد پیوند عضو این دانشگاه تحت جراحی قرار گرفته و به بیماران نیازمند عضو اهدا شده است.

وی بیان کرد: اعضای پیوندی به بیماران دچار بیماریهای کلیوی، قلبی، پانکراس، ریه، قرنیه، کبد، سوختگی و اختلالات بینایی پیوند شده است.

خالقی بیان کرد: تاکنون حدود ۵۰ بیمار افغانستانی در مشهد، اعلام مرگ مغزی شده اند که به جزیک مورد، هیچ یک از خانواده ها رضایت برای اهدای عضو به بیماران نیازمند هموطن خود ندادند.

وی با بیان اینکه خانواده های افغانستانی به دلیل باورهای فرهنگی به اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی شان رضایت نمی دهند، افزود: این در حالی است که هم اکنون بیش از ۲۰ بیمار افغانستانی نیازمند کلیه در مشهد در نوبت پیوند عضو قرار دارند که به دلیل رضایت ندادن خانواده های بیماران مرگ مغزی افغان، از پیوند عضو محروم شده اند.

خالقی بیان کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی پیوند عضو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به جز افغانستانی‌ها که جمعیت زیادی را در ایران شامل می شوند، هیچیک از اتباع خارجی نمی توانند در ایران اعضایشان را حتی به هموطنانشان اهدا کنند و این اقدام باید در کشورهای خودشان انجام شود.

به گفته وی، این مصوبه شورای عالی پیوند عضو به منظور پیشگیری از سوء استفاده ها در خرید و فروش اعضاء و حفظ شأن انسان‌ها صورت گرفته است و به مدل ایرانی پیوند معروف شده است.

خالقی خاطرنشان کرد: اتباع افغانستان که دارای کارت اقامت دائم هستند، می توانند اعضای بیمار مرگ مغزیشان را به بیماران نیازمند عضو افغان اهدا کنند.

وی ادامه داد: در پنج سال گذشته هیچ پیوند عضوی از بیمار مرگ مغزی افغانستانی در واحد پیوند اعضای دانشگاه علوم مشهد که تنها مرکز پیوند عضو شرق کشور به شمار می رود، انجام نشده است.