شورای اسلامی شهر مشهد در یکصد و سی و ششمین جلسه علنی دوره چهارم، هیأت رئیسه سال چهارم خود را انتخاب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، شورای چهارم در یکصد و سی و ششمین جلسه علنی خود به عنوان آخرین جلسه علنی این شورا در سال سوم فعالیت، هیأت رئیسه سال چهارم خود را شناخت. با رای ۲۴ عضو حاضر در این جلسه، محمد کمال سرویها، با ۲۰ رای از ۲۳ رای ماخوذه بر صندلی ریاست شورای چهارم در سال چهارم تکیه زد. همچنین محمد سهیلی با ۱۷ رای از ۲۳ رای ماخوذه و همچنین برزو دبیریان با ۱۹ رای از ۲۴ رای ماخوذه به عنوان نواب رئیس اول و دوم شورای اسلامی شهر مشهد انتخاب شدند. منشی اول و دوم شورای چهارم در سال چهارم نیز با ۱۸ رای از ۲۴ رای ماخوذه و ۱۷ رای از ۲۴ رای ماخوذه به ترتیب به فاطمه غیور و غلامحسین صاحبی رسید. انسیه غفوری شعرباف در دومین سال متوالی و با کسب ۱۷ رای از ۲۴ رای ماخوذه در یکصد و سی و ششمین جلسه علنی شورای چهارم به عنوان خزانه‌دار سال چهارم انتخاب شد. اما نظارت شورای چهارم نیز به آصفی یزدی رسید که وی با کسب ۱۹ رای از ۲۴ رای ماخوذه به این سمت دست یافت. لازم به ذکر است قرائت سوگندنامه هیئت رییسه جدید انجام شد و مقرر گردید با پایان ماموریت هیئت رئیسه فعلی در روز پنج شنبه، از روز شنبه ۱۳ شهریورماه کار هیأت رئیسه جدید آغاز شود. فرماندار مشهد مقدس نیز با حضور در این جلسه علنی بر روند رای گیری نظارت داشتند.