با توجه به ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و با عنایت به ابلاغ سیاست‌ها و ضوابط مجوز تاسیس و پروانه فروش داروخانه دامپزشکی، صدور مجوز تاسیس داروخانه به نظام دامپزشکی خراسان رضوی واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، با توجه به ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و با عنایت به ابلاغ سیاستها و ضوابط مجوز تاسیس و پروانه فروش داروخانه دامپزشکی، صدور مجوز تاسیس داروخانه به نظام دامپزشکی استان خراسان رضوی واگذار شد.
رئیس اداره تشخیص و درمان این استان با اعلام این مطلب افزود: استان خراسان رضوی دارای ۱۰۸ داروخانه دامپزشکی است و از نظر تعداد داروخانه در سطح کشور دارای رتبه چهارم می باشد. محمدرضا بهروزیان تصریح کرد: در صورت ابلاغ نحوه صدور مجوز فعالیت سایر مراکز بخش خصوصی از جمله مراکز درمانی، مایه کوبی و آزمایشگاهها صدور مجوز تاسیس این مراکز نیز بر اساس قانون به نظام دامپزشکی استان واگذار خواهد شد.