طی اقدامات صورت گرفته از سوی مدیریت ورزشی شهرداری مشهد تحت عنوان همایش کوه پیمایی افطار تا سحر و حضور جمعی از شهروندان مناطق شهری قبل از افطار شرایط نامساعدی را از خود برجای گذاشته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از مشهد، با طراحی مدیریت تربیت بدنی شهرداری و به میزبانی منطقه ۹ شهری برنامه فرهنگی-ورزشی تحت عنوان کوه پیمایی افطار تا سحر در ظلمات هر چه بیشتر کوه های هاشمیه و کوهستان پارک خورشید برگزار می شود. شهرداری مشهد طی اقدامات خداپسندانه اما با نارضایتی شهروندان برنامه کوه پیمایی افطار تا سحر را در دستور کاری خود قرار داده است که هر شب یکی از منطقه های شهرداری میزبان این برنامه ورزشی می باشد اما جای سوال باقی می ماند که هر شب ۵۰۰ نفر از شهروندان در کوهستان پارک خورشید با امکاناتی غیر قابل پذیرش چگونه می توانند برنامه کوه پیمایی داشته باشند که با ناراضایتی مردم دنبال می شود و نکته قابل توجه این است که در همایش کوه پیمایی که در ظلمات شب طراحی شده است در کوه چشم، چشم را نمی بیند. از همه اینها که بگذاریم امکانات ضعیف شهرداری به منظور سرویس های بهداشتی و تجهیز نبودن شرایط کوهستان پارک خورشید حتی به جعبه کمک های اولیه به نوعی گریز شهروندان را از برنامه های شهرداری طراحی کرده است اما اسم طراحی شده برنامه به نوعی مخاطب را تا پای کوه می کشاند که در پایان با چهره ناراضی مردم رو به رو می شویم. همین چند شب پیش با پیشانی شکافته شده کودکی مواجه شدیم اما حتی جعبه کمک های اولیه در این فضایی ورزشی و فرهنگی جهت پانسمان اولیه نبود این مشکل می توانست به مراتب سخت تر و دشوار تر اتفاق بی افتد هر چند اگر این روال ادامه دار باشد تا پایان ماه مبارک با کوه های کاملا تاریک کوهستان پارک خورشید باید انتظار این را داشت که شرایط وخیم تری را دریافت کنیم. طبق گزارشات رسیده در شب های گذشته با حضور ۵۰ نفری مردم به جای ۵۰۰ نفر مواجعه شدیم که اکثریت قریب به اتفاق این حضور را افراد میان سال تشکیل داده بودند که این برنامه باز هم منجر به رضایت نداشتن روزه داران مشهدی تا پای کوه های کوهستان پارک خورشید شده بود. چه بسا که می شود با مدیریت هر چه بهتر و تفکری عمیق تر شرایط ورزشی خوبی را با امکانات اولیه مناسب رقم زد که بیشتر به جذب مخاطب و شهروندان بپردازد نه اینکه باعث نارضایتی شود و حتی خطر اتفاقات جانبی شهروندان را تهدید کند.