آبان ماه هر سال موعد تمدید پروانه وکلای دادگستری است. اما وکلا می‌توانند زودتر از این موعد هم برای تمدید پروانه اقدام کنند تا دچار ازدحام مراجعان در دقیقه ۹۰ نشوند.

به گزارش خبرگزاری موج، با توجه به کثرت مراجعات وکلا در فصل تمدید پروانه وکالت به حوزه های مالیاتی از یک سو و مهیا شدن امکان تمدید الکترونیکی در سال جاری به وسیله کانون مرکز از سوی دیگر ضرورت دارد تا وکلای دادگستری، از هم اکنون با مراجعه به کانون وکلا و اخذ معرفی نامه جهت دریافت مفاصا حساب از حوزه مالیاتی اقدام نمایند.

قابل ذکر است که برای تمدید تا پایان آبانماه سال ۱۳۹۸ ارائه مفاصای مالیاتی سال ۱۳۹۳ و برای تمدید تا پایان آبانماه سال ۱۳۹۷ مفاصای مالیاتی سال ۱۳۹۲ و برای تمدید تا پایان آبانماه سال ۱۳۹۶ مفاصای مالیاتی سال ۱۳۹۱ مورد نیاز می باشد.

جزئیات و راهنمای مربوط به مراحل تمدید الکترونیکی پروانه وکالت، متعاقبا توسط کانون وکلای مرکز، اطلاع رسانی خواهد شد.