معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: جوانان موثرترین برای معرفی کشورها و عامل اصلی ترویج صلح در جهان هستند.

به گزارش خبرگزاری موج، محمدرضا رستمی با بیان اینکه جوانان بهترین سرمایه وعامل برای ارتباط گیری موثر و کارآمد برای معرفی کشور و نشر دهنده فرهنگ کشورشان هستند، اظهار کرد: حضور در عرصه های بین الملی می تواند به دیپلماسی عمومی و انتقال تجربه و در نهایت صلح و امنیت منجر شود. وی افزود:‌ اجلاس جهانی جوانان در روسیه بستر مناسبی برای انتقال تجربه ها و تحکیم مناسبات بود. رستمی گفت: پس ازاجلاس جوانان خزرسال ۹۳ روسیه و اجلاس جوانان خزر درسال ۹۴ ایران و به وی‍ژه بعد از به فرجام رسیدن برجام، ارتباطات بهتری با سازمان جوانان روسیه و رئیس آژانس فدرال جوانان روسیه دست پیدا کردیم. معاون ساماندهی امورجوانان وزارت ورزش و جوانان درباره سازمان جوانان روسیه گفت: به دلیل بازسازی و به کارگیری از نیروهای جوان، متخصص، نخبه در بخش های مختلف و جذب استعدادها و اندیشه ها و توانمندی های جوان کشور روسیه به مرور، این سازمان نقش موثر و قوی در گسترش اهداف دیپلماسی عمومی کشور روسیه شده است. وی با اشاره به اینکه مهمترین برنامه این سازمان تقویت سیاست ورزی صحیح درمیان جوانان است، افزود: این تمرین مطابق با سیاست نظام جهانی است و البته حضور جوانان و این اجلاس هیچ ارتباطی با سیاست داخلی کشورها ندارد و بخشی از سیاست و دیپلماسی عمومی جوانان است. رستمی درباره این اجلاس گفت: این اجلاس در۳ ماه تابستان جاری با حضور۵۰ هزار نفر از جوانان کشورهای مختلف برگزار می‌شود و هرهفته موضوعی در دستور کار قرار می گیرد. وی با اشاره به تفاهم نامه ای امضا شده بین طرف ایرانی و روسی، اظهار کرد: یکی ازبرنامه های مهم هفته پیش امضای این تفاهمنامه بود، که می تواند مقدمه‌ای بر گسترش ارتباطات دو سویه، منظم، مداوم و درچارچوب های مشخص بین دو کشور قرار گیرد.