مشاور وزیر و مدیرکل توسعه منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان، از جذب قبول شدگان آزمون استخدامی وزارت ورزش و جوانان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، رحمت الله قلی پور اظهار داشت: مجوز های استخدامی وزارت ورزش و جوانان در اسفندماه سال ۹۴ توسط سازمان سنجش در آزمون استخدامی قرار داده شده است و نفرات قبولی نیز در شرف جذب هستند. وی با اشاره به استخدام های آینده وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: در حال حاضر وزارت ورزش و جوانان فاقد مجوز استخدامی است و در این زمینه پس از ابلاغ مجوزهای آتی، درخواست کنندگان می توانند برابر مقرارات در آزمون استخدامی وزارتخانه که توسط سازمان سنجش از طریق درج آگهی منتشر می شود، شرکت کنند تا پس از قبولی و طی مراحل گزینش زمینه استخدام فراهم آید.