سرپرست اداره کل ساماندهی گلزار شهدای بنیاد شهید و امور ایثارگران از ساماندهی ۱۳ هزار و ۷۱ گلزار شهدا تا پایان خرداد ۹۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، علیرضا امینی در مورد آخرین وضعیت ساماندهی گلزارهای منور شهدا در سراسر کشور تا پایان خرداد ۹۵ گفت: کار ساماندهی ۴ هزار و ۶۶۶ گلزار تک‌مزاری در کشور خاتمه یافته است و ۵۳ گلزار تک مزاری نیز در دست ساماندهی قرار دارند و کار ساماندهی ۲ هزار و ۲۸۸ گلزار تک‌مزاری نیز آغاز نشده است.

وی با اشاره به وضعیت ساماندهی گلزارهای دو تا پنج مزاری تا پایان خرداد ۹۵ گفت: ۵ هزار و ۹۶ گلزار به‌صورت کامل ساماندهی شده‌اند و ۱۴۴ گلزار نیز در دست ساماندهی قرار دارند. همچنین کار ساماندهی ۳ هزار و ۲۲ گلزار نیز آغاز نشده است.

سرپرست اداره کل ساماندهی گلزارهای شهدا افزود: هزار و ۵۹۷ گلزار ۶ تا ۱۰ مزاری ساماندهی شده‌اند و ۷۷ گلزار نیز در این گروه در دست ساماندهی قرار دارند و ۶۲۵ گلزار ۶ تا ۱۰ مزاری هنوز در مرحله ساماندهی قرار نگرفته‌اند. آمار مربوط به ساماندهی گلزارهای ۱۱ تا ۲۰ مزاری نیز نشان‌دهنده اتمام کار ۸۸۲ گلزار، در دست اجرا بودن ۵۶ گلزار و ۲۲۱ گلزار اقدام نشده است.

امینی در ادامه گفت: ۵۰۴ گلزار ۲۱ تا ۵۰ مزاری ساماندهی شده‌اند و در این گروه ۳۷ گلزار نیز در حال ساماندهی هستند و ۷۰ گلزار هم تاکنون به مرحله ساماندهی نرسیده‌اند. در بخش گلزارهای ۵۱ تا ۱۰۰ مزاری نیز ۱۵۲ مزار به‌صورت کامل ساماندهی شده‌اند، ۱۱ گلزار در حال ساماندهی هستند و ۲۰ گلزار نیز اقدام نشده هستند. همچنین در بخش ساماندهی گلزارهای ۱۰۱ مزاری به بالا به ترتیب ۱۷۴ گلزار به‌صورت کامل ساماندهی شده‌اند، ۳۵ گلزار در دست اجرا قرار دارند و ۲۰ گلزار نیز اقدام نشده هستند.

وی درباره آمار کلی ساماندهی گلزارهای منور شهدا تا پایان خرداد ۹۵ گفت: به‌طور کلی ۱۳ هزار و ۷۱ گلزار منور شهدا معادل ۶۶ و ۱۸ صدم درصد به‌صورت کامل ساماندهی شده‌اند، ۴۱۳ گلزار معادل ۲ و ۹ صدم درصد در دست اجرا قرار دارند و ۶ هزار و ۲۶۶ گلزار منور معادل ۳۱ و ۷۳ صدم درصد نیز در وضعیت اقدام نشده قرار دارند.

سرپرست اداره کل ساماندهی گلزارهای شهدا در بخش دیگری از صحبت‌های خود به وضعیت ساماندهی مزارهای منور شهدا در سراسر کشور تا پایان خردادماه ۹۵ اشاره کرد و گفت: ۴ هزار و ۶۶۶ مزار تک مزاری ساماندهی شده‌اند و ۵۳ مزار نیز در دست اجرا قرار دارند. در این بخش نیز ۲ هزار و ۲۸۸ مزار اقدام نشده هستند. آمار مربوط به مزارهای منور ۲ تا ۵ مزاری نیز نشان‌دهنده اتمام کار ساماندهی ۱۵ هزار و ۵۰۱ مزار خاتمه یافته، ۴۷۴ مزار در دست اجرا و ۸ هزار و ۹۶۸ مزار اقدام نشده است.

امینی درباره وضعیت مزارهای ۶ تا ۱۰ مزاری، گفت: ۱۲ هزار و ۱۰۸ مزار به‌صورت کامل ساماندهی شده‌اند و ۶۱۱ مزار نیز در دست اجرا قرار دارند. همچنین ۴ هزار و ۶۳۴ مزار اقدام نشده هستند.

وی افزود: در بخش مزارهای ۱۱ تا ۲۰ مزاری تاکنون ۱۲ هزار و ۶۱۶ مزار ساماندهی شده‌اند، ۸۲۵ مزار در دست اجرا قرار دارند و ۳ هزار و ۵۰ مزار اقدام نشده هستند. در قسمت مزارهای ۲۱ تا ۵۰ مزاری نیز ۱۵ هزار و ۵۱۹ مزار ساماندهی شده‌اند، هزار و ۱۱۴ مزار نیز در دست ساماندهی هستند و ۲ هزار و ۱۸۵ مزار نیز تاکنون به مرحله ساماندهی نرسیده‌اند.

سرپرست اداره کل ساماندهی گلزارهای شهدا ادامه داد: در بخش مزارهای ۵۱ تا ۱۰۰ مزاری، ۱۰ هزار و ۶۷۵ مزار به‌صورت کامل ساماندهی شده‌اند، ۸۴۸ مزار در دست اجرا قرار دارند و هزار و ۴۹۷ مزار اقدام نشده هستند. همچنین آمار مزارهای ۱۰۱ مزاری به بالا نشان‌دهنده اتمام کار ساماندهی ۷۱ هزار و ۸۳۱ مزار و در دست اجرا بودن ۴۳ هزار و ۹۵۳ مزار است و ۸ هزار و ۵۷۷ مزار منور شهدا نیز هنوز مورد اقدام قرار نگرفته‌اند.

وی درباره آمار کلی ساماندهی مزارهای منور شهدا تا پایان خردادماه ۹۵ گفت: به‌طورکلی ۱۴۲ هزار و ۹۱۶ مزار مطهر شهید معادل ۶۴ و ۴ دهم درصد تا پایان خرداد ۹۵ ساماندهی شده است و در حال حاضر نیز ۴۷ هزار و ۹۰۸ مزار معادل ۲۱ و ۶ دهم درصد در دست ساماندهی هستند. همچنین تا پایان خرداد ۳۱ هزار و ۱۹۹ مزار مطهر شهید معادل ۱۴ و ۵ صدم درصد هنوز به مرحله ساماندهی نرسیده‌اند.