پژمانفر گفت: وقف در واقع مشارکت گرفتن از مردم در حل مسائل با توجه به پیشینه دینی و اعتقادی است.

  به گزارش خبرگزاری موج، حجت الاسلام و المسلمین، نصرالله پژمانفر، در دومین روز از همایش ملی «صیانت از وقف» با رویکرد تثبیت مالکیت موقوفات که در مجتمع میلاد مشهد در حال برگزاری است، درباره نقش مجلس در صیانت وقف و انفال و منابع طبیعی گفت: صیانت از وقف در قوانین مجلس مورد توجه بوده اما به مرور روندی پیش رفت که گویا عمومیت فضای مجلس و قانونگذاری، خود را خیلی دارای مسؤولیت در این حوزه ندیده است. وی ادامه داد: متاسفانه ما به دلیل وجود منابع نفتی در کشور، به جای اقتصاد مبتنی بر ظرفیت مردم و بخش خصوصی، اقتصاد مبتنی بر فروش نفت را در پیش گرفته و به جایی رسیده ایم که همه فعالیت هایی که در کشور صورت می گیرد از محل درآمدهای نفتی است. حجت الاسلام پژمانفر ادامه داد: این روند تا آنجا پیش رفت که حتی گفتیم نیازمندی های اولیه مردم هم از طریق فروش نفت و واردات قابل تأمین است و نیازی نیست به عنوان مثال، کشاورز، کشاورزی کند. در حالی که ما در گذشته سابقه اقتصاد متکی به منابع غیر دولتی داشته ایم و در آن دوران کشور به بهترین وجه اداره شده است. وقف؛ منبعی مطمئن و پایدار برای پاسخگویی به نیازهارئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، وقف را از منابع بسیار مهم در اقتصاد کشور برشمرد و گفت: وقف در واقع، مشارکت گرفتن از مردم در حل مسائل با توجه به پیشینه دینی و اعتقادی است چنان که در گذشته به ازای هر نیازی که ایجاد می شد، به سرعت نیات مردم برای وقف به سمت رفع آن نیاز جهت می گرفت و حل و فصل می شد. وی خاطرنشان کرد: امروز هم اگر بخواهیم از اقتصاد متکی بر فروش نفت عبور کنیم باید مدل های جایگزین در این مساله داشته باشیم. وقف می تواند به عنوان یکی از راه های پایدار و مطمئن در این زمینه نقش ایفا کند. حجت الاسلام پژمانفر تصریح کرد: از عواملی که باعثشد این سنت حسنه با کندی مواجه شود و مشکلاتی را پیش رو داشته باشد این بود که نیات و خواسته های واقفان بعضا تحقق نمی یافت و این باعثمعطل شدن مال موقوفه و نگرانی مردم و واقفان می شد؛ اگر مردم مطمئن باشند نیات و خواسته هایشان مراقبت می شود امروز هم با رغبت برای وقف اقدام می کنند.وقف می تواند مدیریت اقتصادی و فرهنگی نیاز های مردم را عهده دار شودنماینده مردم مشهد در مجلس افزود: امروز هم وقف می تواند مدیریت اقتصادی، فرهنگی و هدایتی بسیاری از نیاز های مردم را که حاکمیت و دولت ها قدرت تأمین آن را ندارند، به نحو صحیح عهده دار شود. وی ادامه داد: در حوزه مسائل فرهنگی از مسائلی که دست ما را بسته و مانع می شود فعالیت خود را مطابق آنچه مد نظرمان است، انجام ندهیم نبود اعتبارات مستمر و پایدار است چرا که هر چند سال با تغییر دولت ها و سلایق آنها، اعتبارات کم و زیاد یا قطع می شود. حجت الاسلام پژمانفر یادآور شد: برای توسعه وقف، باید این اطمینان برای مردم حاصل شود که مالشان در جهت خواسته و نیتشان صرف می شود.حل اختلافات را از مراجعه به محاکم شروع نکنیم وی در ادامه با اشاره به تفاهم سه جانبه سازمان اوقاف با سازمان های جنگلها و ثبت اسناد و املاک، آن را ارزشمند و مدلی برای حل سایر مسائل و مشکلات بین بخشی عنوان کرد و گفت: اصل در مسائل، تفاهم و توافق است نه مراجعه به محاکم قضایی و دادگاه ها؛ از عوامل اطاله دادرسی ها و فراوانی پرونده ها در محاکم، این است که ما برای حل اختلافات در همه زمینه ها، ابتدا از مراجعه به محاکم شروع می کنیم. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه بسیاری از اختلافات می تواند در تفاهمات مابین افراد، دستگاه ها و سازمان ها حل وفصل شود، افزود: ما هم در مجلس تا حد امکان از این روند حمایت می کنیم اما باید توجه داشت که آیین نامه نویسی کار مجلس نیست، آیین نامه های موجود را هم مجلس ننوشته بلکه طرح ها و لوایح دستگاه ها و دولت است. وی با بیان اینکه انباشت پرونده های قضایی نشان می دهد ما مسیر را اشتباه رفته ایم، افزود: در قانون برنامه ششم توسعه کشور در رابطه با همین معضل نکته هایی داشتیم تا اسناد املاک وقفی با سرعت تهیه شود چرا که سنددار شدن موقوفات، بسیاری مسائل را حل وفصل می کند و از سوی دیگر در توسعه فرهنگ وقف مؤثر است.