نشست «زن و فضای مجازی» با مشارکت مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران با هدف ارائه پژوهش‌های انجام شده توسط پژوهشگران جوان، سلسله نشست‌های «لحن آبی خرد» را برگزار می‌کند که ۲ نشست اول لحن آبی خرد تحت عناوین «پیدا و پنهان فضای مجازی» و «تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و سبک زندگی» برگزار شده است. نتایج پژوهش‌های ارائه شده در دو نشست اول تایید کننده نفوذ و تاثیر روزافزون فضای مجازی بر سبک زندگی افراد است.

براساس این گزارش، زنان ایرانی جمعیت قابل توجهی از کاربران فضای مجازی در کشور را تشکیل می‌دهند و این مساله اهمیت نحوه استفاده، تاثیرها و پیامدهای مثبت و منفی فضای مجازی در مورد زنان را دوچندان می کند. از این روی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران در نظر دارد با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، سومین نشست از سری نشست‌های لحن آبی خرد را تحت عنوان «زنان و فضای مجازی» در مهرماه ۱۳۹۵ برگزار کند.

دانشجویان و دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری می‌توانند با ارسال چکیده ۳۰۰ کلمه‌ای پایان نامه، پژوهش‌های دانشجویی و نگارش مقاله پژوهشی در چهار محور زیر، در این نشست شرکت کنند.

- سنجش کمی و کیفی حضور زنان در فضای مجازی

- زنان؛ آسیب‌ها و فرصت‌های فضای مجازی

- بازنمایی و بازتعریف «زن» در فضای مجازی

- دختران نوجوان و فضای مجازی