رئیس اورژانس اجتماعی بهزیستی کشور با اشاره به اینکه ردپای اعتیاد در بسیاری از ناهنجاریها همچون کودک آزاری، همسرآزاری، طلاق و خشونت دیده می‌شود، گفت: جهت همکاری مستقیم با ستاد مبارزه با مواد مخدر و تحقق رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با این پدیده شوم آمادگی داریم.

به گزارش خبرگزاری موج، حسین اسد بیگی در مورد معضلات اعتیاد در جامعه و خانواده، اظهار داشت: متأسفانه تعدادی از خانواده ها درگیر اعتیادند و فرد معتاد معضلات و مشکلات اجتماعی فراوانی همچون پرخاشگری و خشونت را برای اطرافیان و جامعه خود برجای می گذارد. همچنین اعتیاد بار مالی فراوانی برای خانواده دارای معتاد به همراه دارد و آثار سوء، بیماریهای جسمانی و روانی از دیگر مشکلات اعتیاد محسوب می شود.

وی رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر را مثبت و موثر برشمرد و عنوان کرد: در صورت توجه به این رویکرد رسیدن به موفقیت در مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر بسیار تسهیل و ماندگار خواهد شد.

رئیس اورژانس اجتماعی بهزیستی کشور با بیان اینکه گروه هدف اورژانس اجتماعی به صورت مستقیم معتادان نیستند، گفت: البته بسیاری از افرادی که ما جهت کمک به آنها گام بر میداریم کسانی هستند که مستقیم و غیر مستقیم قربانی اعتیاد شده اند؛ کودک آزاری، همسرآزاری، خودکشی و طلاق و … همه ردپای اعتیاد و مواد مخدر را در خود دارند لذا مبارزه با این پدیده شوم به صورت مؤثر جهت کاهش هرچه بیشتر آسیب های اجتماعی ضرورت دارد.

اسد بیگی از آمادگی اورژانس اجتماعی جهت تعامل و همکاری با ستاد مبارزه با مواد مخدر. خبر داد و گفت: هرچند به صورت غیر مستقیم با این ستاد مرتبط هستیم ولی در صورت درخواست نیز همکاریهای مستقیم در حیطه کاری خود خواهیم داشت.