شاگردان کی روش با پایان اردوی ترکیه، راهی یونان می‌شوند تا در تاریخ ۱۲ خردادماه،‌ دیداری دوستانه با یونان برگزار کنند.