فدراسیون جهانی بسکتبال، مسابقات بسکتبال قهرمانی زیر ۱۸ سال اروپا را به تعویق انداخت.

به گزارش خبرگزاری موج، فدراسیون جهانی بسکتبال (فیبا) به خاطر شرایط ناپایدار سیاسی و ناامنی‌های ترکیه، میزبانی این کشور در مسابقات بسکتبال قهرمانی زیر ۱۸ سال اروپا را به حالت تعلیق درآورد. کمیته اجرایی کنفدراسیون بسکتبال اروپا، حوادث تروریستی، کودتا در ترکیه و همچنین نگرانی والدین بازیکنانی که قرار بود برای شرکت در مسابقات به این کشور سفر کنند را دلیل به تعوق افتادن برگزاری مسابقات قهرمانی زیر ۱۸ سال اروپا اعلام کرد. ۱۶ کشور قرار بود در مسابقات قهرمانی زیر ۱۸ سال اروپا شرکت کنند.