تیم ملی والیبال کشورمان توانست در ست پنجم حریف آرژانتینی اش را شکست دهد و ۳ بر ۲ این بازی را به پایان برساند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج: گاف اول را پاسور آرژانتین داد که ایران را ۴ بر ٢ پیش انداخت. اسپک آرژانتین به اوت رفت اما درخواست ویدئو چک کردکه نتیجه ای برای آنها نداشت. ایران ۶ بر ٣ پیش افتاد و ولاسکو درخواست تایم استراحت کرد. وقت استراحت فنی این ست را ٨ بر ۵ به سود ایران کرد. تعویض. معروف و زرینی با مهدوی و تشکری، پاس کوتاه معروف به موسوی نتیجه را ١٢ بر ٩ کرد تیم ملی والیبال آرژانتین در ست های دوم و سوم با امتیازهای ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسید اما در ست های اول، چهارم و پنجم به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۲۳،۲۵ بر ۲۲ و ۱۶ بر ۱۴ مغلوب ایران شد.