تیم ملی والیبال کشورمان این ست را هم با اختلاف ۲۱ بر ۲۵ شکست خورد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج: ایران بازی را خیلی خوب شروع کرد و توانست روی اسپک خوب از میلاد عبادی پور و عادل غلامی وقت استراحت فنی نخست را ٨ بر ۴ به نفع ایران کند .اسپک سرعتی از موسوی نتیجه را ١٢ بر ١٠ کرد. جاخالی از سعید معروف و عادل غلامی وقت استراحت فنی دوم ١۶ بر ١٢ به سود ایران کرد. دریافت بد از ایران تیم ولاسکو را ٢١ بر ٢٠ پیش انداخت. اسپک میرزاجانپور، در ادامه دفاع روی اسپک میلاد عبادی پور ست دوم را ٢۵ بر ٢١ به سود آرژانتین کرد.