تیم ملی والیبال ایران در نخستین بازی هفته سوم لیگ جهانی ۲۰۱۶ در خانه مقابل تیم ملی صربستان به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج،تیم ملی والیبال ایران در هفتمین دیدار خود در رقابت های لیگ جهانی والیبال توانست صربستان را شکست دهد تا انتقام باخت ۳ بر یک را بگیرد. بازی جذاب به شرح زیر  است: *ست اول ٢۵ بر ١٨ به سود صربستان۸-۵ صربستان. امتیاز اول فنی به صرب ها می رسد. یکی باید به تماشاگران ایرانی یاد بدهد که کاری که می کنند اخلاقی نیست. تماشاگران ایران زمان سرویس زدن تیم حریف داد وفریاد می کنند که تمرکز تیم حریف را بر هم بزنند. اتفاقی که در هیج کشور دیگری رخ نمی دهد. بدتر اینکه نتیجه ای هم نمی گیرند. صربستان همه سرویس های زیر فشار تماشاگرش را بهتر هم زده. تیم ملی والیبال ست نخست را ٢۵ بر ١٨ واگذار کرد. ایران در ست اول نمایش خوبی نداشت. بازیکنان ایران تحت تاثیر جو استادیوم نمایشی احساسی داشتند و به جای استفاده از فضا به نفع خودشان بازی را واگذار کردند. ایران در این ست خیلی زود عقب افتاد و نتوانست امتیازهای عقب افتاده را جبران کند.*ست دوم ٢۵ بر ٢٢ به سود صربستاندر ست دوم اما ایران شروع بسیار خوبی داشت و توانست گام به گام با صربستان جلو بیاید وقت استراحت فنی دوم ١۶ بر ١۵ به نفع صربستان تمام شد. ایران توانست با حمله خوب ٢٢ بر ٢١ از حریفی پیشت بگیرد و صربها را مجبور به گرفتن تایم استراحت کرد. اسپک حمزه زرینی به اوت رفت. دریافت بد از ایران و یک امتیاز دیگر از آن صربها شد. ست دوم هم با نتیجه ٢٢ بر ٢۵ به نفع صربستان تمام شد. نمایش ایران در ست دوم متناوب بود. شاگردان لوازنو بد شروع کردند، عالی ادامه دادند و در نهایت بد به پایان رساندند. ایران در ست دوم و در امتیاز ۲۰ برای اولین بار در طول بازی پیش افتاد اما این امتیاز فایده ای نداشت و همین سبب شد که تیم ملی با اشتباهات زیاد در۳ امتیاز پایانی بازی برده را واگذار کند. تیم ملی ایران برای صعود به مرحله بعد به پیروزی در این دیدار نیاز داشت و البته ۳ امتیاز بازی. با این دو ست از دست رفته بعید است که ایران بتواند به مرحله نهایی صعود کند.*ست سوم ٢۵ بر ٢٢ به سود ایرانسرویس صربها در انتخاب زمین ایران خوابید. اسپک صرب با برخورد به دفاع ایران به اوت رفت. سرویس موسوی هم به تور خورد تا نتیجه ٧ بر ۵ به نفع صربستان شود. اسپک میرزاجانپور و یک امتیاز دیگر برای ایران و حمله موفق از صربها وقت استراحت فنی نخست را ٨ بر ٧ به سود صربستان کرد. اسپک قدرتی از میرزاجانپور و در ادامه دفاع بد ایران یک اختلاف امتیاز را حفظ کرد. یک پاس دیدنی از سعید معروف و اسپک مباشری و دفاع خوب موسوی نتیجه را ١١ بر ٩ به نفع ایران کرد. توپ صربها به اوت رفت اما درخواست بازبینی کردند که یک امتیاز برای آنها به همراه داشت. اسپک قدرتی از. علی مباشری، دفاع خوب از سعید معروف اختلاف امتیاز را به ٢ رساند. اسپک صربها به اوت رفت. سرویس صربستان به تور خورد. سرویس خوب حمزه زرینی برای ایران امتیازی نداشت. دریافت خوب از مرندی و پاس معروف به موسوی نتیجه را ١۵ بر ١٢ کرد. اسپک حمزه زرینی وقت استراحت فنی دوم را ١۶ بر ١٣ به نفع ایران کرد. اسپک حمزه زرینی و مجتبی میرزاجانپور اختلاف امتیاز را در ٣ نگه داشت. جاخالی حمزه زرینی ایران را به امتیاز٢٠ رساند. مهدوی و محمودی به میدان آمدند. سرویس صربستان به اوت رفت. اسپک خوب از شهرام محمودی نتیجه را ٢٢ بر ١٩کرد. معروف و میرزاجانپور به زمین بازگشتند. آبشار سرعتی از عادل غلامی ایران را به امتیاز٢٣ رساند. اسپک میرزاجانپور به تور خورد. اختلاف به یک امتیاز رسید و لوزانو درخواست تایم استراحت کرد. اسپک میرزاجانپور با برخورد به صورت بازیکن حریف به اوت رفت. صربستان درخواست تایم استراحت کرد. دفاع خوب از محمد موسوی ست سوم را ٢۵ بر ٢٢ از آن ایران کرد.*ست چهارم ٢۵ بر ٢٣به سود ایراندر این ست بازیکنان ایران اشتباهات کوچکی در ابتدای بازی داشتند. اسپک قدرتی از محمد موسوی هر دو تیم را در امتیاز ۴ مساوی کرد. پاس کوتاه معروف به حمزه و اسپک او ایران را یک امتیاز پیش انداخت. سرویس موسوی به تور خورد. اسپک غلامی به اوت رفت اما ایران درخواست بازبینی کرد و یک امتیاز گرفت. توپ صربها به اوت رفت اما درخواست ویدئوچک کردند. که ثمری نداشت و وقت استراحت فنی نخست ٨ بر ٧ به نفع ایران شد. تک دفاع موسوی و در ادامه جنگ روانی که گراسوویچ در زیر تور به راه انداخت یک کارت زرد برای سعید معروف به دنبال داشت. وقت استراحت فنی دوم ١۶ بر ١۵ از آن ایران شد. اسپک سرعتی موسوی آنهم دوبار به ایران انرژی مضاعفی داد. سرویس صربها به اوت رفت. شهرام محمودی و مهدوی به میدان آمدند که اسپک محمودی نتیجه را ٢٠ بر ١٨ کرد تا صربها درخواست تایم استراحت کنند. در نهایت ایران توانست این ست را ٢۵ بر ٢٣ از آن خود کند.*ست پنجم١۶ بر ١۴ به سود ایران در ست پنجم هم دو تیم پابه پای هم بالا آمدند اما وقت استراحت فنی نخست ٨ بر ۶ از آن صربستان شد.دفاع خوب از میلاد عبادی پور و در ادامه دفاع خوب محمد موسوی نتیجه را ٩ بر ٨ به نفع ایران کرد تا صربها درخواست تایم استراحت کنند.دفاع خوب از سعید معروف نتیجه را ١١بر ٩ کرد.درخواست ویدئوچک برای ایران ، امتیاز مستقیم میلاد عبادی پور از سرویس برای ایران، سرویس صربها به اوت رفت. دفاع موسوی نتیجه را ١۶ بر ١۴ کرد تا ایران این بازی را با نتیجه ٣ بر ٢ برنده شود. همچنین در حاشیه این دیدار محمود گودرزی وزیر ورزش به همراه نصرالله سجادی در سالن حضور یافت.  کیودای، سرمربی تیم ملی والیبال ساحلی،مایدا، سرمربی تیم ملی والیبال بانوان،سروش صحت به همراه چند بازیگر دیگر هم در سالن حضور داشتند.