بنا بر انتخاب کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا، میعاد لطفی پیش از شرکت در طرح توسعه فدراسیون جهانی، با هزینه این کنفدراسیون در کمپ تمرینی سوئد و دو تور جهانی بلغارستان و چک شرکت می کند.

به گزارش خبرگزاری موج، این انتخاب بنا به مقررات و استاندارد های تعیین شده فی مابین کنفدراسیون آسیا ( ATTU ) و توافق با شرکت طرف قرار داد بر مبنای سن ، رنکینگ جهانی ورزشکاران و با اعلام کنفدراسیون آسیایی به فدراسیون های ملی صورت می گیرد. بر این اساس میعاد لطفی طی روزهای ۲۰ مردادماه تا اول شهریورماه در کمپ تمرینی سوئد شرکت می کند. تورهای جهانی بلغارستان و چک هم که در برنامه میعاد لطفی قرار گرفته است به ترتیب ۳ ا ۷ شهریورماه و ۱۰ تا ۱۴ شهریورماه برگزار می شود. میعاد لطفی دارای رنکینگ جهانی ۳۷۰ است.