رئیس فدراسیون هندبال مسوولیت اداره امور هندبال را به ریاحی سپرد.

به گزارش خبرگزاری موج، سید ابوالحسن مهدوی، رئیس فدراسیون هندبال که اخیراً با ارسال نامه‌ای به وزارت ورزش، استعفای خود را اعلام کرده است، در حکمی علی اکبر ریاحی را مسوول اداره امور فدراسیون کرد. رئیس فدراسیون هندبال در حکم خود خطاب به ریاحی نوشت: با توجه به مسافرت آقای می‌آبادی، دبیر فدراسیون و نظر به این که اینجانب از شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ بنا دارم حداقل به مدت ۵ روز به مرخصی برم لذا تا مراجعت، مسوولیت اداره امور فدراسیون به جنابعالی محول می‌شود.