تولید ماده گاوهای آمیخته با نژادهای اصیل و دومنظوره در واحدهای صنعتی، طول زندگی بالا، سود اقتصادی، ضریب تبدیل و باروری مطلوب را به‌دنبال دارند.

به گزارش خبرگزاری موجبه نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران،معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان تهرانبا بیان اینکه نژادهای بومی آن طور که باید و شاید نمی‌توانند اقتصادی هم باشند، گفت: این در حالی است که نژادهای بومی قابلیت آداپتاسیون شدن را بیشتر دارند از سویی این نژادها عمدتاً در واحدهای کوچک روستایی و در خانه‌های روستایی نگهداری می شوند و یا برخی از دام‌های آمیخته با نژادهای اصیل در قالب واحدهای کوچک روستایی هستند.

عباس اکبری‌شریف افزود: در حال حاضر سه بستر از جمله دام‌های روستایی بومی در قالب روستا و دام‌های آمیخته در واحدهای کوچک روستایی و یا روستایی داریم.

وی با بیان اینکه تولید اقتصادی رویکرد استان تهران است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر نژادهایی با هدف تولید نژادهای شیری ایجاد شده اند؛ درواقع برای ارتقا و افزایش تولید شیر یک گاو ماده بومی با گاو اصیل هلشتاین آمیخته شده است اما در افزایش تولید گوشت آن‌ها موثر نیست.

اکبری‌شریف ادامه داد: واحدهای روستایی با تکیه بر شیر این دام‌ها، درآمد اقتصادی خود، خانواده و در نهایت درآمد خالص خود را هدف گذاری می کنند اما بعد از مدتی این تولید برای آن‌ها غیراقتصادی می شود چراکه ضریب تبدیل در این دام‌ها به گونه ای نیست که بتوان تولید را در واحد سطح افزایش داد.

وی تصریح کرد: از این رو ما برای این دام‌ها در دامداری‌های کوچک روستایی و یا روستایی، نژادهای دو منظوره انتخاب کرده ایم بنابراین جامعه هدف ما آمیختگی با نژادهای اصیل دومنظوره صرفا دام‌های روستایی و یا دامداری‌های کوچک روستایی است که عمدتا دام‌های بومی یا دام‌های آمیخته حاصل از بومی و نژادهای اصیل دارند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران یادآور شد: زمانی که دام‌های دو رنگ با استفاده از نژادهای دو منظوره آمیخته شدند این امر سبب می شود که ضریب تبدیل در این دام‌ها بهبود و همچنین سرعت رشد افزایش یابد.

اکبری‌شریف تأکید کرد: از این رو باروری در نسل اول، طول عمر اقتصادی و تولید افزایش می یابد و به دنبال آن طول عمر تولیدی و تداوم تولید هم مورد توجه قرار می گیرد.

وی به نژادهای سمینتال و مونبلیارد اشاره کرد و اظهار داشت: این نژادهای دومنظوره، شیر و گوشت را تواما می توانند تولید کنند به دنبال آن وقتی دام به مرحله حذف می رسد کیفیت و وزن لاشه به گونه ای است که دامدار با حذف آن می تواند به راحتی با کسب سود اقتصادی در جهت جایگزینی دام اقدام کند و به تولید ادامه دهد که این موضوع از مهمترین شاخص‌ها است.

اکبری‌شریف همچنین گفت: افزایش دما در محیط‌های گرمسیر و شرجی، دمای زیر صفر درجه، استرس‌های دمایی و حرارتی چندان به تولید نژادهای دو منظوره آسیب وارد نمی کند چراکه نژادهای دومنظوره تحمل خاصی نسبت به استرس‌های حرارتی دارند.

وی در ادامه افزود: همچنین با تغییرات دمایی هیچ تغییری در ریتم تنفسی و شدت تعریق نژادهای دومنظوره ایجاد نمی شود اگر هم تغییری به وجود بیاید بسیار جزیی که قابلیت کنترل نیز دارد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در مقایسه جایگاه ایران با دیگر کشورها درباره نژادهای دومنظوره خاطرنشان کرد: در کشور واحدهای پرورش دهنده این نژاد وجود دارد همچنین در استان تهران چند واحد به صورت صنعتی این نژادها را پرورش می دهند اما نژاد اصیلی با عنوان نژاد اصیل دومنظوره نداریم.

اکبری‌شریف با بیان اینکه در کشور تولید گوشت خوبی داریم، ادامه داد: در حال حاضر واحدهای پرواری فعال هستند؛ عمدتا گوساله‌های مازاد چه در دامداری‌های اصیل و غیراصیل یا دامداری‌های بومی در واحدهای پرواربندی پرورش پیدا می کنند و به بازار عرضه می شوند.

وی تصریح کرد: البته باید به این موضوع نگاه ویژه ای داشته باشیم چراکه گوساله‌هایی که وارد واحدهای پرواربندی صنعتی در جایگاهی مثل واحدهای پرورش دهنده شیری وارد می شوند، به طور حتم اقتصادی تر خواهند بود.

اکبری‌شریف یادآور شد: این ماده گاوهای آمیخته با نژادهای اصیل و دو منظوره در واحدهای صنعتی، می توانند طول زندگی بالا، طول اقتصادی، ضریب تبدیل و باروری مطلوب را با خود به همراه آورند.

وی با اشاره به اینکه استان تهران چندین سال است که این کار را آغاز کرده است، تأکید کرد: در حال حاضر چند واحد صنعتی شیری به سمت ایجاد دام‌های آمیخته حرکت کرده و پیشرفت خوبی هم داشته است.

اکبری‌شریف اظهار داشت: قصد داریم امسال در استان تهران در مرحله اول پنج هزار رأس از دام‌های موجود در واحدهای روستایی را تحت پوشش این طرح ببریم.(ایجاد نژاد گاوهای دومنظوره) و در مرحله دوم نیز پنج هزار رأس دیگر.

وی در پایان گفت: ایجاد ۱۰ هزار رأس مورد هدف است که تاکنون پنج هزار رأس ایجاد شده در واقع سال گذشته یک هزار و ۳۰۰ رأس را انجام داده ایم؛ ایجاد ۷۰۰ رأس در برنامه سال جاری است که تاکنون ۳۰۰ رأس آن ایجاد شده است.