دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در پایان سفررسمی دو روزه خود به هند، دهلی نو را به مقصد تهران ترک کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در پایان سفررسمی دو روزه به هند، دهلی نو را به مقصد تهران ترک کرد.

این سفر که در پاسخ به سفر مشاور امنیت ملی هند به ایران انجام شد.
لازم به ذکر است در جریان این سفر گفتگوهای فشرده ای میان شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی با نخست وزیر و مشاور امنیت ملی هند در موضوعات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و دفاعی صورت گرفت.
پیگیری توافقات دو کشور در جریان سفر اخیر نخست وزیر هند به ایران و بررسی راهکارها و توسعه مناسبات دو کشور از مهمترین اهداف سفر شمخانی به دهلی نو بود.
همچنین در این سفر درباره موضوعاتی چون مبارزه با تروریسم، احیاء موافقتنامه همکاریهای دفاعی، سرعت بخشی به پرداخت باقی مانده بدهی هند به ایران، افزایش هم فکری و رایزنی نهادهای اطلاعاتی و امنیت ملی دو کشور در موضوعات منطقه ای وبین المللی و توسعه همکاریهای اقتصادی در حوزه های انرژی، ترانزیت و سرمایه گداریهای مشترک محور اصلی گفتگوهای انجام شده میان مقامات دو کشور بوده است.