کارشناس مسائل استراژیک با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه برای یکدیگر دولت راهبردی محسوب می شوند، درباره تاثیرپذیری از همدیگر گفت: بیشتر از آنچه که تحت تاثیر ترکیه قرار بگیریم، باید ترکیه را متاثر از خود کنیم.

محمودرضا امینی در گفت وگو با لیلا اسماعیل نژاد خبرنگار خبرگزاری موج درباره لزوم برقراری روابط ایران و ترکیه و مشترکات دو کشور افزود: روی موضوع کودتای ترکبه انتظاری غیر از نقد و مخالفت با جریان کودتا در این کشور از سوی دولت جمهوری اسلامی نبود. وی ادامه داد: اگر چه رفتار دولت اردوغان در مناسبات منطقه ای خصوصا در حمایت ها از گروه های تکفیری در سوریه، گاهی به ضرر جمهوری اسلامی تمام می شد اما به هر حال ثبات در حکومت ترکیه و برون یافت از فضا و فرایند دولتی که تحت تاثیر نیروهای امنیتی و نظامی بیشتر داشته به طرف دولت مستقل و آزاد می رفت و با آزاد بودن فضای اسلامی برای ایران مطلوب است و درعین حال گروه های کودتایی و مخالف با اردوغان برای ایران مثبت ارزیابی نمی شد. این کارشناس مسائل استراتژیک با تاکید بر ثبات دولت اردوغان اظهار داشت: موضوع حمایت از دولت ترکیه و حمایت نکردن از کودتاچیان پذیرفته است؛ در عین حال دولت ترکیه و جمهوری اسلامی دارای روابط تنگاتنگ و معناداری در حوز های امنیتی، فرهنگی و اقتصادی هستند و دولت های گذشته تا کنون همواره مایل بودند تا این روابط برقرار شود. وی خاطرنشان کرد: شاید بتوان گفت دولت ترکیه و دولت ایران برای یکدیگر یک دولت راهبردی محسوب می شوند . امینی با ذکر چند نکته قابل تامل تصریح کرد: باید همه فعالیت های روابط خارجه با ترکیه را به سمت و سویی ببریم که ترکیه پذیرای این باشد درگیر شدن در مسائل فرامنطقه ای مانند تکفیری ها به ضرر اوست ک هبا توجه به اظهارات مقام خارجه ترکیه مبنی بر تروربست بودن گروه های داعش و النصره ، این مسیر در حال کلیدخوردن است و این خود گام مثبتی است که برداشته شد. وی گام بعدی را تعاملات ترکیه و اسرائیل و عدم نزدیکی ما به اسرائیل عنوان کرد و افزود: باید به مفاهمه مشترکی برسیم یا به عبارتی منافع ترکیه در اسراییل نباید بر منافع ترکیه در جمهوری اسلامی و بالعکس سایه بیندازد. کارشناس مسائل استراتژیک خاطرنشان کرد: اما از آنجایی که دو کشور دارای عمق تمدن و تاریخ مشترکی هستند و سالیانه بسیار زیاد از جمهوری اسلامی  به ترکیه برای گردشگری و خرید سفر می کنند و همچنین بدلیل وجود فضای اقتصادی ملاحظه، نباید تحت تاثیر گونه های فرهنگی در ترکیه قرار بگیریم. وی ادامه داد: فرهنگ لاییک در ترکیه گرایشات مذهبی خاص تحت تاثیر گونه های فرهنگی مانند فرقه آقاخانی یا اسماعیلی شکل می دهد و برون دادهای آن گاهی فیلم هایی در برخی شبکه ها است که باید سعی کنیم در رفت و آمد با ترکیه تحت تاثیر این مدل فرهنگ قرار نگیریم و بازار مجانی در  آن کشور ایجاد نکنیم. امینی ورود آسان برندهای ترکیه در ایران را مایه تاسف خواند و افزود:  تاسف بار این است که برندهای ترکیه بویژه پوشاک به راحتی در بازارهای ایران دارد جا باز می کند و درحال حاضر حدود ۳۰۰ هزار کارگر ترکیه ای فقط در ارتباط با دوخت لباس و صادرات آن به ایران تلاش می کنند که پوشاک تولید ترکیه در بازار ایران بروز و ظهور پیدا می کند. وی تاکید کرد: با توجه به این وضعیت یا باید تعادل در این میان فراهم شود یا در صنعت دیگری به همین اندازه بروز پوشاک ترکیه در ایران، بتوانیم در اقتصاد ترکیه بروز و حضور داشته باشیم.