وزیر امور خارجه مبارزه با افراطی گری و تروریسم را نیازمند اشتراتژی مشترک دانست و گفت: همه باید متوجه شوند این مشکل جهانی است و راه حل جهانی لازم دارد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمدجواد ظریف روز سه شنبه در کنفرانس اسلوفروم ۲۰۱۶ که با عنوان میانجیگران مخاصمات مسلحانه و بازیگران گفت و گوهای صلح از ساعتی پیش آغاز به کار کرده اظهار داشت: اگر کسی از افراطی گری به عنوان ابزار یا هدف استفاده کند در نهایت همه بازنده خواهند بود. ظریف با بیان اینکه هر کسی به جنگ با تروریسم و افراطی گری از زاویه دید خود نگاه می کند، گفت: این مشکل نه فقط راه حل نظامی و نه فقط راه حل سیاسی و اقتصادی دارد بلکه باید راه حل فکری و فرهنگی هم وجود داشته باشد تا ببینیم چرا افراطی گری برای مردم جذابیت دارد. **آمریکا حق تعیین تکلیف برای ما را نداشت وزیر امور خارجه با تاکید بر لزوم بازتعریف موضوعات بین المللی اظهار داشت: اگر ما مشکلات را از زاویه دیگری نگاه کنیم می توانیم تصویری دریافت کنیم که آیا می شود مساله را حل کرد یا نه؛ آمریکا فکر می کرد سانتریفیوژهای ما هر کدام یک پله برای رسیدن به بمب هستند. ما بر این عقیده نبودیم و می خواستیم از حق طبیعی خودمان استفاده کنیم، در ضمن آمریکا حق نداشت برای ما تعیین تکلیف کند. ظریف افزود: این باعث شد مشکل طوری تعریف شود که راه حلی برای آن وجود نداشت؛‌ در عین حال می توان مشکل را به گونه ای تعریف کرد که برای آن راه حل یافت و این باعث شد راه حل صلح آمیزی به دست آید. وی اضافه کرد: اگر کسی بخواهد به وسیله ابزار نظامی تفوق یابد، طرف مقابل هم تلاش می کند از این راه استفاده کند. پس در راه حل نظامی هر دو طرف بازنده هستند؛ یکی کمتر و دیگری بیشتر بازنده است.