بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، گزارش خود در خصوص اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را، شش پس از تصویب آن، به این شورا ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، گزارش خود در خصوص اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را، شش پس از تصویب آن، به این شورا ارائه کرد.

در بخش یافته‌های اصلی و توصیه‌های گزارش مزبور که بخش اصلی گزارش محسوب می‌شود، آمده است:

* با گذشت ۶ ماه از روز اجرا، من از ارجای تعهدات هسته‌ای تحت برجام توسط جمهوری اسلامی ایران خرسندم. جمهوری اسلامی ایران به اجرای موقت پروتکل الحاقی ادامه می‌دهد و تصویب آن را به بعد موکول کرده است و به اقدامات شفافیت‌ساز مطرح شده در برنامه جامع اقدام مشترک ادامه می‌دهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده است که به راستی‌آزمایی مواد هسته‌ای اعلام شده ایران ادامه داده و بررسی عدم وجود مواد یا فعالیت‌های غیراعلامی در جریان است. از روز اجرا، آژانس در حال راستی‌آزمایی تعهد جمهوری اسلامی ایران به تعهدات هسته‌ای این کشور ذیل برجام بوده است. من از اعضای عضو می‌خواهم که به حمایت از آژانس ادامه دهند تا بتواند به وظایف خود در خصوص برجام عمل کند. به علاوه، هیچ گزارشی از تامین، فروش، انتقال یا صادرات مواد ممنوعه ذیل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ به جمهوری اسلامی ایران دریافت نشده است.

* تمهیدات لازم و تسهیلات مورد نیاز برای شورای امنیت و اجرای قطعنامه ۲۲۳۱، وجود دارند. به طور مشخص، ارتباطات اجرایی بین شورای امنیت و کارگروه تدارکاتی کمیسیون مشترک[برجام] برقرار شده تا پیشنهادهای مرتبط با هسته‌ای اعضای عضو ذیل کانال ایجاد شده و با بذل توجه به امنیت اطلاعات و محرمانه بودن آنها پردازش شوند. فرم‌های لازم برای استفاده اعضا در هر ۶ زبان رسمی سازمان ملل آماده گردیده‌اند.