صندوق کودکان ملل متحد(یونیسف) گزارش داد: قاچاقچیان از پناهجویان جوان در دو اردوگاه کاله و دونکرک سوء استفاده جنسی و آنها را وادار به ارتکاب جنایت می کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، روزنامه انگلیسی گاردین، این گزارش که حاصل شش ماه مصاحبه است و قرار است فردا (سه شنبه) به طور کامل منتشر شود؛ تصاویری از کودکان بدون همراه در اردوگاه های شمال فرانسه را ارائه می دهد. بر اساس این گزارش، این گروه از کودکان که قاچاقچیان وعده انتقال آنها به انگلیس را داده اند، در معرض خشونت جنسی قرار دارند. کودکان این اردوگاه ها همچنین به محققان گفته اند که آنها وادار به کار و ارتکاب جنایاتی همچون باز کردن در کامیون ها برای کمک به انتقال غیرقانونی بزرگسالان می شوند. مصاحبه ها، آسیب هایی را که کودکان در مسیر انتقال به اروپا تحمل می کنند، فاش می کند و از تجارب آنها در اردوگاه ها و خطراتی که برای الحاق به خانواده هایشان متحمل می شوند، با وجود در دسترس بودن مسیرهای امن و قانونی حکایت دارد. انتظار می رود ترزا می وزیر کشور انگلیس امروز دوشنبه با پرسش هایی از سوی نمایندگان پارلمان درباره روند پیشرفت وعده های دولت برای انتقال سریع کودکان پناهجوی بدون همراه از انگلیس به اروپا مواجه شود. ماه گذشته ، دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس در چرخشی کامل از مواضع قبلی خود در پذیرش کودکان پناهجوی سرگردان در اروپا متعهد شد با مشورت مقامات محلی به تعداد غیرمشخصی از آنها اجازه ورود دهد. وی وعده داد روند الحاق کودکان پناهجو به خانواده هایشان را تسریع کند هر چند که دولت اعلام کرده پذیرش نخستین گروه کودکان هفت ماه زمان نیاز خواهد داشت. بر اساس گزارش موسسه خیریه سیتیزنز/ Citizens حدود ۱۵۰ کودک پناهجو در کاله از حق ورود به انگلیس برخوردار هستند زیرا خانواده هایی در این کشور دارند. این موسسه تخمین زده بر اساس آمار کنونی، یک سال طول خواهد کشید که همه ۱۵۰ کودک پناهجو به خانواده هایشان بپیوندد. تعدادی از کودکان سوری که به تازگی از طریق سیاست الحاق به خانواده ها در انگلیس اقامت گزیده اند، در نامه ای سرگشاده از وزیر کشور خواسته اند دوستانشان را از خطر نجات دهد. در این نامه که با حمایت یونیسف تهیه شده است، کودکان خود را به عنوان افرادی خوش شانس معرفی کرده اند. آنها می گویند هرگز ماه های وحشتناکی را که در شمال فرانسه سپری کرده اند و دوستانشان در این اردوگاه ها را فراموش نخواهند کرد. در این نامه از ترزا می خواسته می شود با استخدام کارمندان بیشتری، روند انتقال ۱۵۰ کودک به انگلیس تا قبل از آغاز فصل مدارس پس از سپری شدن تابستان تسریع شود. تعدادی از رهبران مذهبی نیز از دولت انگلیس خواسته اند به ۳۰۰ نفر از آسیب پذیرترین کودکان پناهجوی اجازه دهند تا قبل از فصل مدارس وارد انگلیس شوند. بر اساس گزارش موسسه سیتیزنز، کودکان بدون همراه در کاله به طور متوسط سه سال از مدرسه محروم بوده اند. لیلی کاپرانی معاون اجرایی یونیسف گفت: دولت گفته که کودکان بدون همراه در صورتی که خانواده هایشان در انگلیس بسر می برند، باید به کشور انتقال یابند اما این روند بسیار کند است. اکنون وقت آن رسیده که دولت به وعده خود عمل کند و این کودکان را به خانواده هایشان برساند. وی افزود: کودکانی که در کاله سر می برند در دسترس ترین و مشهودترین نمونه از کودکانی هستند که از درگیری ها متواری شده اند و برای رسیدن به مکانی امن، سفرهای مخاطره آمیزی را انجام می دهند و این در حالیست که از حق قانونی زندگی امن در کنار خانواده هایشان در انگلیس برخوردارند. کاپرانی اضافه کرد: با کودکان بدون همراه در کاله دیدار کرده و آنها در شرایط بسیار بدی زندگی می کنند. دولت با بکار بستن اقدامی سریع می تواند اولین گام مهم در نشان دادن جدیتش در انجام تعهداتش در قبال کودکان پناهجو را نشان دهد. در ماه های گذشته بیش از ۱۰۰ هزار نفر از جمله برخی از افراد مشهور از کمپین یونیسف درباره تسریع در روند پیوستن کودکان بدون همراه به خانواده هایشان در انگلیس و نیز گسترش قوانین مهاجرت به منظور اجازه به کودکان برای پیوستن به اعضای خانواده هایشان حمایت کرده اند.