روزنامه آلمانی هندلز بلات تاکید کرد: دولت آلمان بر این باور است که نمی توان صرف طرح توهم و سوء ظن از سوی آمریکایی ها، دارایی های ایران در بانک آلمان بلوکه شده و در اختیار آنها قرار نگیرد.

به گزارش خبرگزاری موج، روزنامه آلمانی هندلز بلات به نقل از مقامات دولت آلمان نوشت که هنوز مقامات آمریکا مدرک مستدلی برای استفاده غیرمتعارف ایران از ۳۰۰ میلیون یورو نقدینگی در بانک های آلمان ارائه نداده است. 

در ادامه مطلب این روزنامه آمده است: دولت آلمان بر این باور است که نمی توان صرف طرح توهم و سوء ظن از سوی آمریکایی ها، دارایی های ایران در بانک آلمان بلوکه شده و در اختیار آنها قرار نگیرد. 

گفتنی است ایران به تازگی از بانک تجارت ایران - اروپا شعبه هامبورگ خواسته تا ۳۰۰ میلیون یورو از دارایی‌های این کشور را از این بانک به صورت نقدی به تهران منتقل کند.

مقامات آلمانی ماه‌هاست که در حال بررسی این درخواست بوده و در این میان واشنگتن به سختی تلاش کرد تا آلمانی‌ها را برای جلوگیری از این انتقال متقاعد کند.