رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان تاکید کرد که هیچ منطقه امنی در این کشور به طالبان واگذار نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از افق، رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان به بیان توضیحاتی پیرامون مذاکرات آمریکا و طالبان پرداخت.

«عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان در نشست امروز شورای وزیران این کشور گفت: باید با داعشی هایی که در شمال به دولت افغانستان تسلیم شده‌اند مانند سایر اسرای جنگی برخورد شود و نباید از جنایات آنان چشم پوشی کرد.

وی همچنین خطاب به گروه‌های تروریستی گفت: کسانی‌که علیه مردم افغانستان می‌جنگند دشمن این مردم تلقی می‌شوند، گروه طالبان، القاعده و دیگر گروه‌ها تا زمانی‌که دست به اعمال تروریستی می زنند باید بدانند که دولت افغانستان هیچ تفاوتی بین آنها قائل نیست. عبدالله در مورد مذاکرات گروه طالبان با نمایندگان آمریکا گفت که این مذاکرات با مشورت دولت افغانستان صورت گرفته است. وی همچنین ضمن تایید بر حفظ ارتباط دولت افغانستان با طالبان گفت که هیچ منطقه امنی به این گروه واگذار نخواهد شد.