مشاهده مواد شیمیایی در آب آشامیدنی در دو شهر ایالت میشیگان موجب اعلام وضعیت فوق العاده در این ایالت شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از راشاتودی، مشاهده مواد شیمیایی PFAS در آب آشامیدنی دو شهر از ایالت میشیگان موجب اعلام وضعیت فوق العاده در این ایالت شده است.

بر همین اساس از روز گذشته توزیع آب آشامیدنی سالم در شهرهای میشیگان آغاز شده است.