ارگ ریاست جمهوری افغانستان به دلیل فعالیت طالبان در اطراف شهر کابل نشست امنیتی را با مقامات افغان به منظور تامین امنیت پایتخت این کشور برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، در یک هفته اخیر رسانه‌های افغانستان گزارش‌هایی را درباره فعالیت طالبان در شهرستان‌های اطراف کابل منتشر کرده‌اند.

اخیرا طالبان نیز بارها از پیوستن نیروی امنیتی افغان به این گروه در شهرستان‌های اطراف کابل خبر داده بود که نگرانی اعضای پارلمان و مقامات افغان را برانگیخته است. ارگ ریاست جمهوری افغانستان نیز به دلیل نگرانی از حضور طالبان در اطراف شهر کابل یک نشست فوری امنیتی را با مقامات افغان و مقابله با نفوذ این گروه در کابل برگزار کرد.

بر اساس این گزارش ارگ ریاست جمهوری افغانستان در این نشست از فرماندهی نیروهای تامین امنیت شهری ارتش خواسته تا برای تامین امنیت پایتخت اقدام کند. در یک هفته اخیر رسانه‌های افغانستان گزارش‌هایی را درباره فعالیت طالبان در شهرستان‌های اطراف کابل منتشر کرده‌اند.

اخیرا طالبان نیز بارها از پیوستن نیروی امنیتی افغان به این گروه در شهرستان‌های اطراف کابل خبر داده بود که نگرانی اعضای پارلمان و مقامات افغان را برانگیخته است. بر اساس این گزارش ارگ ریاست جمهوری افغانستان در این نشست از فرماندهی نیروهای تامین امنیت شهری ارتش خواسته تا برای تامین امنیت پایتخت اقدام کند.