دادگاهی در کره جنوبی امروز (جمعه) رئیس جمهوری سابق این کشور را به هشت سال دیگر حبس محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، به نقل از خبرگزاری رویترز، پس از آنکه گناهکار بودن که پارک گئون های، رئیس جمهوری سابق کره جنوبی در هدر رفت منابع مالی دولتی و مداخله در انتخابات پارلمانی 2016 محرز شد، دادگاه منطقه‌ای سئول هشت سال دیگر حبس برای او صادر کرده است.

این دادگاه حکم کرد پارک گئون های که پیش از این به اتهام فساد به 24 سال حبس محکوم شده، با معاونانش در هدر رفت منابع مالی دولتی به ارزش 30 میلیارد وون معادل 26.49 میلیون دلار از خدمات اطلاعات ملی تبانی کرده است. وی در دخالت در انتخابات پارلمانی سال 2016 کره جنوبی نیز گناهکار شناخته شده است.

پارک گئون های 66 ساله هرگونه اتهام را رد کرده و در دادگاه حضور نیافت.

وی توسط دادگاه بدوی در آوریل سال جاری میلادی در ارتباط با اتهاماتی جداگانه شامل رشوه، سوءاستفاده از قدرت و تهدید گناهکار شناخته شده بود.