کره جنوبی از همسایه شمالی خواست همزمان با ادامه مذاکرات و در راستای کاهش تنش، آتشبارهای خود را از نقاط مرزی دور نگه دارد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از یونهاپ، سئول از پیونگ یانگ درخواست کرد توپخانه های خود را همزامان با ادامه مذاکرات از نقاط مرزی دور کند.

کره جنوبی از کره شمالی خواست در راستای کاهش تنش، آتشبارهای دوربرد خود را از مرز ۲ کشور عقب بکشد.

ظاهرا این درخواست حین گفتگویی مطرح شده است که مقامات ۲ کشور در روز پنجشنبه داشته‌اند و طبق آن پیشنهاد می‌شود پیونگ‌یانگ توپخانه خود را حداقل به میزان ۴۰ کیلومتر از مرز ۲ کشور دور کند.