شورای امنیت سازمان ملل قرار است درباره گزارش اخیر مطرح شده مبنی بر توقف فعالیت‌های نظامی حزب الله در جلسه‌ای طی امروز (پنجشنبه) تصمیم گیری کند.

به گزارش خبرگزاری موج، شورای امنیت امروز در جلسه ای گزارش مبنی بر توقف فعالیت های نظامی حزب الله  را بررسی می کند.

در این گزارش که در اختیار خبرگزاری فرانسه قرار گرفته است، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل از حزب الله لبنان خواست که فعالیت‌های نظامی‌اش را متوقف کرده و دیگر در داخل لبنان و یا در جای دیگر عملیات نظامی نداشته باشد.

قابلیت‌های نظامی قابل توجه حزب الله یکی از نگرانی های بزرگ است

به نوشته این گزارش، وجود قابلیت‌های نظامی قابل توجه حزب الله در خارج از کنترل دولت لبنان همچنان یکی از نگرانی‌های بزرگ است.

گوترش در ادامه این گزارش از این گروه خواست در هیچ یک از عملیات نظامی چه در داخل و در خارج از کشور طبق قطعنامه مصوب سال ۲۰۰۴ سازمان ملل حضور نداشته باشد.