وزیر خارجه آلمان با اشاره به خروج آمریکا از این توافق گفت: این توافق به وضوح حاکی از آن است که ایران در پی برخورداری از تسلیحات اتمی نیست. بدون این توافق هیچ ضمانتی در این باره وجود نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری موج، وزیر خارجه آلمان با اشاره به خروج آمریکا از برجام بر عزم کشورش در ماندن در برجام تاکید کرد.

«هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان در گفتگو با روزنامه زاربروکر درباره بقای توافق هسته ای ایران اظهار داشت: بله،اما اصلا کار ساده ای نیست. 

در تلاشیم تا بتوانیم توافق هسته ای وین را حفظ کنیم

وی در ادامه گفت: ما در قالب اتحادیه اروپا بطور فشرده در تلاشیم تا بتوانیم توافق هسته ای وین را حفظ کنیم. این توافق به وضوح حاکی از آن است که ایران در پی برخورداری از تسلیحات اتمی نیست. بدون این توافق هیچ ضمانتی در این باره وجود نخواهد داشت.

برجام

وزیر خارجه آلمان تاکید کرد: ما نباید به راحتی از این توافق بگذریم و برای پابرجا بودن آن باید به تلاش های خود ادامه دهیم.

ماس با اشاره به خروج آمریکا از این توافق گفت: ما به طرف آمریکایی بارها اعلام کرده ایم که خواهان ماندن در توافق هسته ای ایران هستیم.