یکی از دیپلماتهای ارشد اتحادیه اروپا در راستای حفظ برجام اظهار داشت که با اضافه کردن مفادی به توافق وین با پیش شرط لغو تحریم ها، رئیس جمهوری آمریکا را به این توافق باز می گردانیم.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روزنامه دی ولت، یکی از دیپلمات های اتحادیه اروپا درباره خروج آمریکا از برجام و آینده این توافق به بیان توضیحاتی پرداخت.

یکی از دیپلماتهای ارشد اتحادیه اروپا در آستانه دور بعدی مذاکرات نمایندگان اروپا- ایران گفت: توافق هسته ای وین باید حفظ شده و برقرار بماند. 

ساخت احتمالی موشک های بالستیک از سوی ایران وجود دارد

وی در ادامه با اشاره به خروج آمریکا از توافق هسته ای با ایران اظهار داشت: با حفظ ساختار توافق وین مفادی را می توان به آن افزود که در پی آن لغو تحریم ها را نیز در بر داشته باشد، سپس رئیس جمهوری آمریکا را به این توافق برمی گردانیم. این مفاد در راستای ساخت احتمالی موشک های بالستیک از سوی ایران خواهد بود.

این دیپلمات اروپایی همچنین تاکید کرد: حمایت ها و کمک های مالی به ایران باید در اولویت قرار گرفته و در مواردی که اضافه می شود، گنجانده شوند.

راهکارهای  اروپائی‌ها برای مقابله با تبعات خروج آمریکا از برجام موفقیتی در برنداشته است

در گزارش روزنامه آلمانی ولت ام‌زونتاگ همچنین آمده است :راهکارهای  اروپائی‌ها برای مقابله با تبعات خروج آمریکا از برجام موفقیتی در برنداشته و تاثیر کمی بر مشکلات اقتصادی ایران داشته است‌. در همین راستا قرار است در مذاکره وین درباره توافق هسته ای جدید صحبت شود با شرط محتوای توافق سال ۲۰۱۵. قرارداد جدید دارای مقررات و قواعد جدیدی درباره سیستم موشکی ایران خواهد بود.

اتحادیه اروپا

این دیپلمات ارشد اروپایی همچنین عنوان کرد که به ازای پیشنهاد یک قرارداد جدید اتمی به ایران، باید یک بسته مالی به ایران پیشنهاد شود. وی در توضیح گفته خود افزود: همانند بسته پیشنهادی اروپا به ترکیه.

 ترکیه در ازای نگهداری از ۴ میلیون پناهجو  یک بسته مالی از اتحادیه اروپا دریافت کرد. آنکارا همچنین برای محافظت و کنترل دقیق مرزهای خود در مجموع ۶ میلیارد یورو از اتحادیه اروپا دریافت خواهد کرد.

این در حالی است که مقامات  ایران هنوز درباره بسته پیشنهادی تازه اروپا اظهارنظری نکرده‌اند.