ترزا می برای آرام کردن جامعه نگران انگلیس به مخالفان خروج این کشور از اتحادیه اروپا وعده داد که اقتصاد این کشور روزهای روشنی را پیش رو خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری موج، نخست وزیر انگلیس، ترزا می  به مخالفان خروج از اتحادیه اروپا وعده روزهای روشن را داد.

انگلیس قرار است 29 مارس 2019 پیوند 46 ساله خود با اتحادیه اروپا را بشکند. جامعه ششمین اقتصاد بزرگ دنیا اکنون شاهد دودستگی بین جوانان خواهان ماندن در اتحادیه و سالمندان خواهان ترک اتحادیه اروپا است.

ترزا می در سخنرانی خود در لندن گفت: به شما تضمین می دهم که آینده مان روشن است و آزادانه با دوستان اروپایی و سایر شرکایمان تجارت خواهیم کرد.

کابینه خانم می، اکنون تنها 12 ماه برای حصول نتایج موفق سیاسی و اقتصادی زمان دارد. یکی از مهم ترین مسائل مورد اختلاف بین لندن و بروکسل، تمایل انگلیس به باقی ماندن در بازار واحد اروپایی است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج