با شمارش آرا حزب سوسیال دموکرات به توافق ائتلاف بزرگ حاکی از موافقت آنها برای خاتمه دادن بحران و آغازی برای ایجاد دولت ائتلافی در این کشور است.

به گزارش خبرگزاری موج نقل از  نشریه فوکوس آلمان ، در گزارشی بر این تاکید دارد که با موافقت اکثریت اعضای حزب سوسیال دموکرات به تشکیل ائتلاف بزرگ در این کشور، پایانی برای بن بست 5 ماهه و آغازی برای تشکیل دولت پایدار است.

در گزارشی از رای اکثریت اعضای حزب سوسیال دموکرات به تشکیل ائتلاف بزرگ در این کشور بر اساس نتایج اعلام شده خبر داده و نوشت: بالاخره حدود پنج ماه بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی در آلمان  راه برای تشکیل دولتی پایدار هموار شد.

پایان بحران تشکیل دولت در آلمان

پیش از این سران اعضای متحد مسیحی و حزب سوسیال دموکرات درباره تشکیل دولت ائتلافی به توافق دست یافته و قراردادی را تنظیم کرده بودند که حالا با رای مثبت سوسیال دموکرات ها به این قرارداد راه برای تشکیل دولتی پایدار در آلمان کاملا باز شده است.

آنگلا مرکل چند روز پیش و قبل از رای گیری حزب سوسیال دموکرات درباره تشکیل ائتلاف بزرگ پیش دستی کرده  و وزرای پیشنهادی خود برای دولت آینده از حزب دموکرات مسیحی را معرفی کرد.

اولاف شولتز از اعضای بلند پایه حزب سوسیال دموکرات آلمان نتیجه رای گیری حزبش و موافقت با تشکیل ائتلاف بزرگ را تمجید کرده است. وی تاکید کرد که حزب سوسیال دموکرات وارد ائتلاف بزرگ می شود. وی البته درباره وزرای پیشنهادی حزبش سخنی نگفته و از اعلام آن در روزهای آینده خبرداد. قرار است شش وزیر سه نفر مرد و  سه نفر زن از طرف حزب سوسیال دموکرات معرفی شوند.

مشارکت 78.9 درصدی  اعضای حزب سوسیال دموکراتیک در رای گیری برای تشکیل ائتلاف بزرگ

به نوشته نشریه فوکوس و بر اساس اعلان حزب سوسیال دموکرات در این حزب حدود 463.722 عضو واجد شرایط رای داددن وجود داشت و 378.437 نفر در این رای گیری شرکت کردند که 14.943 رای نامعتبر اعلام شده و 363.494 رای معتبر شناخته شد. این نشان دهنده مشارکت بالای 78.9 درصدی اعضای حزب سوسیال دموکرات در این رای گیری بود.

بر اساس اعلان مقامات حزب سوسیال دموکرات 239.604 هزار نفر از اعضای این حزب به تشکیل ائتلاف بزرگ رای مثبت داده و 123.329 هزار عضو هم به آن رای منفی دادند. به این ترتیب حدود دو سوم اعضای حزب سوسیال دموکرات به ائتلاف بزرگ رای مثبت دادند.

شمارش آراء حزب سوسیال دموکرات از شب گذشته آغاز شده بود و سیاستمداران آلمانی و اروپایی با هیجان زیاد منتظر اعلام نتیجه آن بودند.

 چندی پی حزب دموکرات مسیحی مرکل هم با اکثریت قاطع قرارداد ائتلافی بین احزاب متحد مسیحی و حزب سوسیال دموکرات را تصویب کرده و به این ترتیب به تشکیل ائتلاف بزرگ رای مثبت داد و یکی از موانع برای تشکیل چنین ائتلافی در آلمان برداشته شد.

اوایل ماه فوریه سال جاری میلادی رسانه های آلمانی از توافق  سران احزاب متحد مسیحی و سوسیال دموکرات برای تشکیل دولتی پایدار و دستیابی به یک توافق ائتلافی بین این احزاب خبر دادند.

پایان بحران تشکیل دولت در آلمان

بر اساس توافقات انجام شده قرار شد حزب سوسیال دموکرات آلمان در دولت ائتلافی آینده مسئولیت سه وزارتخانه مهم را بر عهده بگیرد.

بعد از این توافق قرار شد این قرارداد ائتلافی به تایید اعضای حزب سوسیال دموکرات و متحد مسیحی برسد  تا در این صورت ائتلاف بزرگ مجددا رسما کار خود را در این کشور آغاز کند.

بر اساس توافقات انجام شده مسئولیت وزارتخانه های دارایی، امور خارجه و وزارت کار و امور اجتماعی به حزب سوسیال دموکرات رسید. همچنین مسئولیت وزارت خانواده، دادگستری و محیط زیست نیز بر عهده سوسیال دموکرات ها قرار داده شد.

حزب سوسیال مسیحی آلمان هم در ائتلاف بزرگ آینده مسئولیت وزارت کشور را عهده دار شد. این حزب همچنین مسئولیت وزارتخانه های حمل و نقل، دیجیتال و کمک های توسعه ای را عهده دار شد.

بر اساس توافقات انجام شده قرار شد حزب دموکرات مسیحی آلمان هم مسئولیت وزارت دفاع و وزارت اقتصاد را در دولت ائتلافی آینده بر عهده گیرد.

مرکل چند روز پیش در کنگره حزب دموکرات مسیحی وزرای پیشنهادی حزب خود را معرفی کرد.

 با رای مثبت حزب سوسیال دموکرات به قرراداد ائتلافی بالاخره بیش از پنج ماه بعد از انتخابات پارلمانی در آلمان این کشور از بن بست سیاسی خارج شده و رسما روند تشکیل دولت پایدار در این کشور آغاز می شود.

 به این ترتیب روز یکشنبه 4 ماه مارس ( 13 اسفند ماه) مهم ترین گام در راستای تشکیل دولت ائتلافی که روند طولانی را پشت سر گذاشته بود برداشته شد تا به این ترتیب به بحران تشکیل دولت در آلمان خاتمه دهد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج